Coronavåren tärde på rektorerna och deras arbetsglädje minskade

26.11.2020 - 16:41 Nyheter
Illustration

Ny rektorsbarometer visar att coronapandemin har ökat rektorernas stress och minskat entusiasmen i arbetet. OAJ är inte överraskad av resultaten och kräver att man genast vidtar åtgärder.

Finlands rektorer publicerade idag sin nya rektorsbarometer som kartlägger rektorernas välbefinnande och hälsa. Coronatiderna har prövat rektorernas ork i arbetet ordentligt.

– För ett år sedan var rektorerna ivriga över arbetet, även om arbetsmängden var betungande. Nu har entusiasmen minskat betydligt och andelen entusiastiska rektorer är 25 procent mindre än för ett år sedan. Samtidigt har utmattningen ökat. Eftersom entusiasm är så oerhört viktigt i rektorns arbete är det här mycket alarmerande, säger Antti Ikonen som ordförande för Finlands rektorer.

Enligt barometern är 34 procent av rektorerna entusiastiska, 48 procent riskerar arbetsutmattning och 18 procent är redan utmattade. En tredjedel av rektorerna upplevde en hög arbetsmotivation och låg arbetsrelaterad utmattning under coronavårens särskilda undervisningsarrangemang.

– Det verkar som om utbildningsanordnarna har negligerat arbetarskyddet och särskilt sina förpliktelser att se till att rektorernas arbetstid räcker till för uppgiften. Nu har rektorerna lämnats ensamma i en svår situation, säger Niku Tuomisto som är utvecklingschef vid OAJ.

– Om man pådyvlar rektorerna extra arbete med anledning av coronaåtgärder, måste man också anvisa extra resurser och stöd till rektorerna, kräver Tuomisto.

Läs också FSL:s nyhet.