En lämplig ingångslön för klasslärare är 3 000 euro enligt finländarna– lönerna för lärare inom småbarnspedagogiken måste höjas i samma proportion

24.01.2020 - 11:30 Pressmeddelande
Illustration

OAJ:s krav på att korrigera lönenivån för högutbildade grupper inom offentliga sektorn med hjälp av ett löneprogram får stöd av medborgarnas åsikter. Omkring nio av tio finländare anser att cirka 3 000 euro är en lämplig lön för nyutexaminerade klasslärare.

Finländarnas åsikter och uppfattningar om ingångslönerna för klasslärare och lärare inom småbarnspedagogiken undersöktes med en enkät av Taloustutkimus. Av svaren framgår att finländarna anser att ingångslönerna för lärare borde vara högre än vad de är i dag.

Ingångslönerna för personer som avlagt högre högskoleexamen borde höjas till 3 000 euro. Det här är givetvis inget som går att uppnå med en gång, utan först efter flera avtalsrundor. Under vårens förhandlingar måste man utöver övriga förhöjningar även komma överens om ett löneprogram som tryggar inkomstutvecklingen inom den kvinnodominerade offentliga sektorn.

– Det är viktigt att undervisningsarbetet och övriga krävande sakkunnig- och chefsuppgifter inom offentliga sektorn är konkurrenskraftiga i jämförelse med den privata sektorn. Dessutom bör man se till löneutvecklingen, framhåller OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Cirka 40 procent av finländarna anser inte att en ingångslön om 3 400 euro skulle vara för hög för en klasslärare. Den nuvarande ingångslönen för klasslärare ligger på cirka 2 700 euro.

Enligt medborgarna borde ingångslönerna för lärare inom småbarnspedagogiken höjas i motsvarande proportion.

– Den allmänna opinionen stöder med andra ord OAJ:s krav på en rejäl höjning av lönerna för lärare inom småbarnspedagogiken, poängterar Luukkainen.

Vi har förtroende för lärarna och värdesätter hög utbildning

Undersökningsresultaten stärker uppfattningen om att finländare värdesätter lärarens arbete, utbildning och kompetens.

Av finländarna anser 85 procent att det är viktigt eller mycket viktigt att läraren förutsätts ha en högskoleexamen, i regel magisterexamen, och lärarutbildning.

– Resultatet är även i ett internationellt perspektiv en stor framgång. Folket har förtroende för lärarna och värdesätter deras arbete, konstaterar Luukkainen.

Arbetsmarknadsdiskussion på hög nivå på Educa-mässan lö 25.1

Lördagen den 25 januari kl. 11.30–13 diskuteras undervisningssektorns löner och förhandlingsläge i en arbetsmarknadsdiskussion på Educa-mässan. I diskussionen deltar Teemu Hassinen, verkställande direktör för Bildningsarbetsgivarna, Teknologiindustrins arbetsmarknadschef Minna Helle, KT Kommunarbetsgivarnas arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen, OAJ:s ordförande Olli Luukkainen och Petra Siltainsuu, klasslärare från Esbo. Diskussionen leds av Eeva Lehtimäki, chef för samhällsredaktionen på MTV, och OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos. Evenemanget sänds direkt på OAJ:s Facebooksida och här på OAJ:s webbplats www.oaj.fi.

Taloustutkimus tog reda på finländarnas åsikter om lärarnas löner på uppdrag av OAJ. Uppgifterna samlades in via en Internet-panel 30.12.2019–2.1.2020. Enkäten riktades till personer i åldern 25–60 år, och den besvarades av 1 214 personer (svarsprocent 21 %). Svaren viktades utifrån ålder, kön och bostadsort för att vara representativa för hela populationen. Källa: Finländarnas åsikter om lärarnas löner 2020/15.1.2020 Taloustutkimus.

 

OAJ förhandlar

  • Tjänste- och arbetskollektivavtalen för OAJ-medlemmarna går ut 31.3.2020.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

PST! Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med !

Dela