Hej medlem - berätta vad som fungerar och inte fungerar i undervisningen. Svara på vår enkät!

25.05.2020 - 16:18 Nyheter
Illustration

OAJ kartlägger hur undervisningsarrangemangen har fungerat i undantagstiderna inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och i gymnasiet. Jaakko Salo, utbildningspolitisk chef vid OAJ, önskar att många svarar på enkäten. Det är ett lätt sätt att arbeta för bättre fungerande praxis!

Mer än 2 000 lärare inom småbarnspedagogik och 5 500 lärare inom övriga utbildningsområden svarade tidigare i vår på OAJ:s enkät som kartlade erfarenheter av de avvikande undervisningsarrangemangen.

Det är mycket troligt att undantagsförhållanden råder också på hösten. Därför önskar OAJ att minst lika många deltar i den nya enkätundersökningen.

– OAJ:s medlemmar är de bästa sakkunniga vad gäller undervisningsarrangemangen. Vi vill för vår del hjälpa att sprida god praxis för att minska på den arbetsbelastning som coronatiden förorsakat. Målet är att fokusera på det viktigaste; nämligen att främja lärande och utveckling, säger Jaakko Salo, utbildningspolitisk chef vid OAJ.

Nu gäller enkätundersökningarna småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och gymnasiet. Vi närmar oss även våra medlemmar inom andra utbildningsområden vid lämplig tidpunkt, säger Salo.

Dina synpunkter är värdefulla - svara på enkäten!

Enkäterna kan besvaras fram till 7.6.2020 kl. 16. Det tar bara några minuter att svara! Vi delger resultaten från småbarnspedagogikens område innan midsommar och resultaten som gäller grundskola och gymnasium i början av augusti.

  • Är du lärare eller rektor i den grundläggande utbildningen eller gymnasiet svara här (fi)! 

  • Är du lärare eller speciallärare inom småbarnspedagogik eller daghemsföreståndare, svara här!

Enkätundersökningen

  • Skickas per e-post till 2 500 medlemmar. Om du får enkäten via e-post, önskar vi att du svarar via den personliga länken.

  • Vi samlar också information med en öppen länk och här kan alla lärare svara för att vi ska få en så heltäckande bild som möjligt.

  • All information du ger är strikt konfidentiell. Genom att svara på undersökningen samtycker du till att vi kan använda dina svar i samband med publikationer, presentationer och rapporter. Det är inte möjligt att i svaren identifiera en individuell respondent.

 

Coronaviruset: Anvisningar och information i undantagsförhållandena