Förhandlingsresultat för den statliga sektorn

31.03.2020 - 19:31 Nyheter
Illustration

I statliga sektorns avtalsförhandlingar nåddes på tisdag kväll ett förhandlingsresultat i enlighet med allmänna linjen. Drygt 600 OAJ-medlemmar hör till statens avtalsområde.

Förhandlingsresultatet för statens tjänste- och arbetskollektivavtal ska nu behandlas av förbundens beslutande organ. Vi berättar om avtalsinnehållet när förhandlingsresultatet har godkänts av alla förhandlingsparters beslutande organ.

Nu ska man ännu förhandla om statens preciserade tjänstekollektivavtal. Dessa gäller för OAJ-medlemmarna som arbetar i bland annat Valteriskolan, Fransk-finska skolan i Helsingfors, Finsk-ryska skolan och Helsingfors Europaskola, Sameområdets utbildningscentral, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Brottspåföljdsområdets utbildningscentral, Räddningsinstitutet och i skolhem.

Statens tjänstekollektivavtal går ut idag den 31 mars. Avtalslöst tillstånd råder fram tills det nya avtalet träder ikraft, men tills dess följer man samma anställningsvillkor som hittills.

Löneuppgörelsen följer allmänna linjen (tillagt 2.4 kl.17.15)

Löneuppgörelsen består av två generella förhöjningar;  den första generella höjningen på 1,10 % betalas 1.8.2020 och den på 0,97 %, dock minst 20,37 euro, betalas 1.6.2021. Dessutom utbetalas en så kallad ämbetsverkspost på 1 % fr.o.m. 1.5.2021. Om man kommer överens om hur ämbetsverksposten fördelas, betals den som en generell höjning.

Förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges månadsarvoden höjs med 3,07 % från 1.8.2020.

Avtalsperioden är 23 månader

Avtalet träder ikraft 1.4.2020 och är i kraft 23 månader. Avtalet går ut 28.2.2022.

Arbetstidsförlängningen

Man avtalar om slopandet av förlängningen av arbetstiden för undervisningspersonalen i statliga läroanstalter senast före 31.5.2020.

Dela

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!