Här är uppgörelsen som föll – riksförlikningsmannen publicerade sitt AKTA-förslag

04.05.2020 - 18:17 Nyheter
Illustration

Riksförlikningsmannens förslag till uppgörelse förkastades förra veckan. Uppgörelsen skulle ha gett ett tjänste- och arbetskollektivavtal på 23 månader, samma löneförhöjningar enligt allmänna linjen som andra tidigare fått och arbetstidsförlängningen skulle ha slopats. Dessutom skulle lärarna inom småbarnspedagogik ha flyttats till lärarnas UKTA-avtal.

På valborgsmässoaftonen föll förslaget till uppgörelse som skulle ha gett kommunala undervisningssektorn och småbarnspedagogiken tjänste- och arbetskollektivavtal på 23 månader, löneförhöjningar enligt allmänna linjen och slopad arbetstidsförlängningen. Riksförlikningsmannens förslag till uppgörelse omfattade också att lärarna inom småbarnspedagogik skulle överföras till lärarnas UKTA-avtal; något som OAJ eftersträvat i tiotals år.

– OAJ har inte tidigare velat kommentera riksförlikningsmannens förslag till uppgörelse, eftersom vi ville hålla fast vid den gemensamma överenskommelsen om att inte gå ut med avtalsdetaljer i offentligheten innan riksförlikningsmannen har offentliggjort dem, betonar Olli Luukkainen som är ordförande för OAJ och FOSU.

Du kan bekanta dig med förslaget till uppgörelse på webbplatsen för riksförlikningsmannens byrå.

Långt avtal och löneförhöjningar enligt allmänna linjen  

Det nya kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet skulle ha varit i kraft 23 månader, det vill säga fram till 28.2.2022. Med en lång avtalsperiod ville FOSU och OAJ trygga stabilitet och arbetsfred. Löneförhöjningarna skulle så att säga ha följt den allmänna linjen.  Avtalsperioden omfattade två allmänna förhöjningar samt en lokal justeringspott.  

– Lärarna skulle ha fått procentuella löneförhöjningar i samma nivå som privata sektorns anställda tidigare fått i förhandlingsomgången. Skillnader i tiondels och hundradels procent varierar mellan de olika avtalsområdena och beror bland annat på skillnader i avtalsperiodernas längd. Kommunsektorns avtal skulle ha varit två månader kortare än i de flesta andra branscherna, säger Luukkainen. 

–  Vi visste alla då medlingen inleddes att riksförlikningsmannens förslag till uppgörelse alltid är en kompromiss och innehåller för alla parter saker som är svåra att svälja. Jag tror ändå att helhetslösningen skulle ha varit så bra som den bara kunde bli i den rådande situationen, säger Luukkainen.   

Arbetstidsförlängningen skulle ha slopats

Arbetstidsförlängningen med de 24 extra timmarna som konkurrenskraftsavtalet medförde i förra avtalsrörelsen skulle ha slopats från den 5 oktober. I alla kollektivavtal där de så kallade kiky-timmarna har slopats, har arbetsgivaren kompenserats i någon form för detta.

I medlingen deltog kommunsektorns huvudavtalsparter Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Offentliga sektorns union JAU (JHL och Jyty) och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote (Super, Tehy och SPAL) och KT Kommunarbetsgivarna.   

I undervisningssektorns avtal utlovades förbättringar

I början av förra veckan förhandlade man också i rask tidtabell om det kommunala avtalet för undervisningssektorn. Avtalet skulle ha godkänts samtidigt då AKTA-förhandlingsparterna skulle ha godkänt riksförlikningsmannens förslag till uppgörelse om det allmänna kommunala AKTA-avtalet. Arbetstidsförlängningen skulle också ha slopats i UKTA, förbättrat yrkeslärarnas årsarbetstid och höjt ingångslönerna för en del klasslärare i grundskolan.

I det nya avtalet skulle man bland annat ha förenhetligat lönerna en aning för grundskolans klasslärare. Grundlönen skulle ha stigit för en lärarbehörig med högre högskoleexamen.

Också timlärarna skulle ha fått liten förbättring.

Centrala mål skulle ha nåtts för yrkeslärarna

Beträffande yrkeslärarnas årsarbetstid skulle OAJ:s centrala mål ha nåtts till exempel för lärarna som tidigare hörde till del E, studiehandledare samt visstidsanställda lärare.

Överföringen av lärarna inom småbarnspedagogiken till lärarnas UKTA-avtal fanns med i uppgörelsen

Den historiska överföringen av lärarna och speciallärarna inom småbarnspedagogik samt daghemsföreståndarna från det allmänna kommunala AKTA-avtalet till undervisningssektorns UKTA-avtal fanns med som en bindande överenskommelse i förslaget till uppgörelse. OAJ skulle under avtalsperioden ha förhandlat med KT Kommunarbetsgivarna om närmare detaljer för övergången.

Arbetstiden för planering, utveckling och utvärdering skulle ha fortsatt som hittills

Också i fortsättningen skulle cirka 13 procent av arbetstiden för lärare inom småbarnspedagogik reserveras för uppgifter utanför barngrupp; för planering av undervisning och fostran inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, för utvärderings- och utvecklingsuppgifter samt för att göra upp planer för förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken. Behöriga lärare och daghemsföreståndare skulle vara berättigade till fem extra lediga dagar per år. De här bestämmelserna skulle inte ha ändrats.

Avtalsbestämmelsen om hur deltidsanställda intjänar och tar ut extra lediga dagar skulle ha preciserats så att den lokala tillämpningen skulle bli ännu mera enhetligare. Också deltidsanställda skulle få ledigheten i hela dagar och efter slopad arbetstidsförlängning skulle en dag vara 7 timmar 39 minuter.

Bild: Leena Koskela

Dela

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!