Musik effektiverar lärandet – Hjärnforskaren Minna Huotilainen är Årets utbildningspåverkare 2019

25.01.2020 - 14:00 Nyheter
Illustration

Hjärnforskaren, professor Minna Huotilainen har utsetts till Årets utbildningspåverkare 2019. OAJ tackar Huotilainen för att hon på ett betydande sätt lyfter fram de möjligheter som musik ger för att främja lärandet.

Hjärnforskaren Minna Huotilainen, professor vid pedagogiska avdelningen vid Helsingfors universitet, har utsetts till Årets utbildningspåverkare 2019. Utmärkelsen överräcktes på Educa den 25 januari.

– Jag är oerhört glad, tack. Att använda musik i undervisningen effektiverar lärandet vilket också bekräftas i de senaste rönen inom hjärnforskningen, säger Huotilainen.

Internationellt erkänd forskning

I prismotiveringen konstateras att Huotilainen i sin forsknings- och publiceringsverksamhet på ett betydande sätt lyfter fram de möjligheter som musik ger för att främja lärandet.

Huotilainens forskningsarbete är internationellt erkänt och uppskattat. Hon har till exempel varit med och skapat internationella anvisningar för hur man med musik kan stödja talutvecklingen.

– Den finländska forskningsbaserade lärarutbildningen behöver kontinuerligt ny forskning att stödja sig på. Huotilainens omfattande och kreativa forskning är alldeles oerhört viktig, konstaterar OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Musik främjar jämlikhet i undervisningen

Att använda musik i undervisningen ökar jämlikhet, menar Huotilainen.

– Inom småbarnspedagogiken gagnar musiken alla och tryggar rätten till gott lärande för till exempel hörselskadade, barn med språkstörning eller specialbehov och barn som lär sig svenska eller finska som andra språk.

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ:s styrelse utser årligen en person eller sammanslutning som utmärkt sig inom sektorn för utbildning, fostran och forskning till Årets utbildningspåverkare.

Det var Musiklärarförbundet i Finland som föreslog Minna Huotilainen till årets utbildningspåverkare.

Text: Salla Hongisto
Bild: Leena Koskela

 

Educa 24–25.1.2020