Inger Damlin ny ordförande för FSL

03.06.2020 - 13:39 Nyheter
Illustration

Inger Damlin från Vörå har valts till ny förbundsordförande för Finlands svenska lärarförbund. Damlin som har en gedigen facklig bakgrund, har de senaste åren jobbat som rektor för Korsholms högstadium.

Inger Damlin, 51 år, utsågs idag till ordförande vid FSL:s fullmäktigemöte i Helsingfors. FSL:s nyvalda ordförande är utbildad klass-, ämnes-, invandrar- och speciallärare och har sedan 2016 jobbat som rektor för Korsholms högstadium.

Damlin har bland annat suttit som representant i FSL:s fullmäktige och styrelse och under de sex senaste åren som FSL:s representant i OAJ:s styrelse.

Tre andra kandidater var uppställda i ordförandevalet.

Damlin tillträder som ordförande så fort som möjligt men senast i början av det nya läsåret.

Dela