Hej lärare! Berätta om dina erfarenheter av arrangemangen i undantagstider - varje svar är värdefullt

02.04.2020 - 08:00 Nyheter
Illustration

Hur fungerar undervisningen och distansarbetet? Vad har och vad har inte fungerat? OAJ kartlägger lärarnas erfarenheter av undervisningsarrangemangen i undantagstider. Det tar bara några minuter att svara!

På grund av coronaepidemin är det distansundervisning som gäller till största delen ända fram till mitten av maj.

Situationen är helt ny och man har varit tvungen att agera oerhört snabbt. Liknande utmaning har aldrig förr upplevts bland lärarkåren. Nu samlar OAJ lärarnas erfarenheter genom en enkätundersökning.

Varje svar är värdefullt

Vi önskar att så många OAJ-medlemmar som möjligt svarar på enkäten och att resultat fås från alla utbildningsnivåer.

— Det är endast lärarna som vet hur undervisningsarrangemangen fungerar i praktiken under de här exceptionella förhållandena; hur undervisningen är organiserad, hur arrangemangen fungerar och hur allt har påverkat lärarnas arbete och själva lärandet, säger Jaakko Salo som är OAJ:s utvecklingschef.

Enkäten kartlägger till exempel hur de avvikande arrangemangen har påverkat lärarnas arbetsbelastning och välbefinnande i arbetet.

Salo försäkrar att varje svar är värdefullt och hjälper OAJ i medlemmarnas intressebevakning.

— Vi förstår att situationen är betungande för alla. Det är givetvis frivilligt att svara på enkäten, men lärarnas synpunkter är verkligen av största betydelse och vi är tacksamma för alla svar vi får.

Egen enkät för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Verksamhetsenheter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen hålls öppna. Föräldrarna har ändå rekommenderats att i mån av möjlighet sköta barnen hemma. OAJ har därför gjort en egen enkätundersökning för lärare och föreståndare inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

— Många lärare och föreståndare har kontaktat oss. Medlemmarna förstår att de nu har en alldeles särskilt viktig roll, men även de känner oro för situationen. Med hjälp av svaren kan vi främja god praxis och ingripa i dåliga lösningar, berättar OAJ:s specialsakkunniga Auli Setälä.

Svara senast den 15 april!

  • Är du lärare i grundläggande utbildningen, gymnasiet, yrkesutbildningen, högskolor, fritt bildningsarbete eller grundläggande konstundervisning? Svara här. (finska)


  • Är du lärare eller speciallärare inom småbarnspedagogik eller daghemsföreståndare? Svara här.

Enkätundersökningen

  • Skickas per e-post till 2 000 medlemmar inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning och till 4 000 medlemmar inom övriga utbildningsområden. Om du fick enkäten via e-post, önskar vi att du svarar via den personliga länken.
  • Vi samlar också information med en öppen länk och här kan alla lärare svara för att vi ska få en så heltäckande bild som möjligt.
  • All information du ger är strikt konfidentiell. Genom att svara på undersökningen samtycker du till att vi kan använda dina svar i samband med publikationer, presentationer och rapporter som görs om kartläggningen. Det är inte möjligt att identifiera en individuell respondent i undersökningsresultaten.

Coronaviruset: Anvisningar och information i undantagsförhållandena