Kollektivavtalet för AVAINTA Arbetsgivarna är i kraft – Tehys, Supers och ERTO:s förbud mot övertid och skiftesbyte gäller inte OAJ:s medlemmar

10.06.2020 - 13:24 Nyheter
Illustration

Sote-förbunden (Tehy, Super och ERTO) har idag utlyst förbud mot övertid och byte av skift inom kollektivavtalet för AVAINTA Arbetsgivarna. Förbudet gäller SOTE:s medlemmar i social- och hälsovårdsbranscher och på arbetsplatser inom småbarnspedagogiken. Förbudet gäller inte OAJ:s medlemmar.

Ett förhandlingsresultat nåddes den 29 maj om kollektivavtalet för AVAINTA Arbetsgivarna som bland annat omfattar OAJ-medlemmar i en del privata daghem. Avtalsperioden är 1.4.2020–28.2.2022, avtalet följer den så kallade allmänna linjen och arbetstidsförlängningen slopas.

Den första löneförhöjningen 1.8.2020 är 26 euroa eller minst 1,22 %. De så kallade kiky-timmarna slopas 17.8.

SOTE rf strävar efter ett eget avtal och det idag utlysta förbudet gäller inte OAJ-medlemmar.

 

Dela