Kommunala undervisningssektorn har fått avtal – jämlikheten ökar och arbetstidsförlängningen förpassas till historien

28.05.2020 - 15:28 Nyheter
Illustration

Arbetstidsförlängningen slopas, förbättringar i yrkeslärarnas årsarbetstid och höjning av klasslärarnas ingångslöner - det här i nya UKTA-avtalet. OAJ:s styrelse godkände idag det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal som gäller fler än 60 000 OAJ-medlemmar.

Arbetstidsförlängningen med de 24 extra timmarna som konkurrenskraftsavtalet medförde i förra avtalsrörelsen slopas från 31.8.2020, men det är bara inom den allmänbildande utbildningen som man ännu dras med två så kallade kiky-timmar i augusti. Likaså slopas arbetstidsförlängningen den 31 augusti för undervisningspersonal med helhetsarbetstid.

– Det är fint att arbetstidsförlängningen slopas, men helt ”gratis” fick man inte bort de så kallade kiky-timmarna, så som inte heller i andra branschavtal, säger OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

Kiky-helheten innebär att lärarna i grundskolan kan byta undervisningsarbete till en ny form av utvecklingsarbetstid enligt överenskommelse med arbetsgivaren. Även skol- eller kommunvisa arvoden som betalas till lärare för någon särskild uppgift höjdes. För grundskollärarna hänger sex timmar samplaneringstid kvar från gamla arbetstidsförlängningen.

Allmän förhöjning i början av augusti

Det nya avtalet är i kraft 23 månader, det vill säga fram till 28.2.2022. En lång avtalsperiod ger stabilitet och arbetsfred.

– Jag anser att nya UKTA-avtalet är bra i förhållande till förhandlingsläget. Vi finslipade avtalet som nu är ännu bättre än det förslag som fanns för en månad sedan när förhandlingarna strandade, säger Lindroos.  

Lärarnas löneförhöjningar varierar mellan de olika lärargrupperna. Allmänna förhöjningen 1.8.2020 är 0,87 % för allmänbildande lärare, 1,24 % för lärare inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen och 0,95 % för lärarna i yrkesutbildningen.

Allmänna förhöjningen 1.4.2021 är 0,72 % för allmänbildande lärare, 0,75 % för lärare inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen och 0,99 % för lärarna i yrkesutbildningen. Samtidigt finns en lokal justeringspott på 0,8 procent till förfogande. För yrkesutbildningen är förhöjningen 0,4 %. 

– Justeringspotten används i UKTA främst till att utveckla lokala lönesystem, korrigera missförhållanden i lönerna och till resultatfrämjande åtgärder och uppgiftsändringar, berättar Lindroos.

Plock ur avtalet

I nya avtalet har klasslärarnas löner i grundskolan förenhetligats. Grundlönen för behöriga lärare med högre högskoleexamen höjdes vilket påverkar lärarnas löner i början av karriären.

Gymnasielärarnas egna undervisningsskyldigheter bibehålls och likaså ersättningarna för arbete med studentskrivningarna. Så kallat övrigt arbete förenhetligas i fortsättningen så att det ersätts med undervisningskyldighet 19.

Undervisningsskyldighetens nedre gräns har slopats för rektorer i gymnasier och vuxengymnasier, det vill säga att rektorer för stora gymnasier inte längre har någon obligatorisk undervisningsskyldighet.

Yrkeslärarnas årsarbetstid var en hård nöt att knäcka i UKTA-förhandlingarna. Avtal nåddes dock och OAJ fick genom sina centrala mål. Den orättvisa lönenivån vid avlönade tjänstledigheter som sjukledighet och moderskapsledighet korrigerades om än med fördröjning, som beror på olika planeringsperioder. Lönen räknas från 1.8.2021 eller 1.1.2021 så att också fastställda timmar som överskrider 1500 beaktas. Det här är en klar förbättring för lärare som har extra arbete.

Dela

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!