Kosken lukio är Årets läroanstalt 2020

13.05.2020 - 09:26 Nyheter
Illustration
Rektor Mirja Rautavuori-Lehtinen har arbetat i Kosken lukio sedan år 1984.

Kosken lukio i Egentliga Finland har utsetts till Årets läroanstalt 2020. Gymnasiet har ett fungerande samarbete över kommungränserna och spelar en stor roll för nejdens livskraft.

Kosken lukio är ett utmärkt exempel på en läroanstalt som fungerar över kommungränserna. Gymnasiet har drygt 130 studerande som kommer från omkring tio kommuner i regionen. Det finns 17 lärare i gymnasiet.

I prismotiveringen beröms gymnasiet för god atmosfär, bra studerandevård och god växelverkan mellan studerande, lärare och rektorn. Gymnasiet har verkat sedan år 1957.

Skjuts ordnas från närkommunerna

Då antalet unga sjönk i kommunen och gymnasiets elevunderlag var hotat, började man med rektorn i spetsen att planera hur man kunde öka antalet studerande. Också studerandena, lärarna och kommunens bildningsnämnd involverades.

Beslutet att ordna skoltransporter från de närkommuner som saknar eget gymnasium och kollektivtrafik var avgörande. Gymnasiet spelar en stor roll för att landsbygden hålls levande.

Stort kursutbud

Kosken lukio har ett stort kursutbud i förhållande till gymnasiets storlek. Rektorn är lyhörd för studerandenas önskningar och kurser skräddarsys vid behov. Stödundervisningen tilldelas tillräckliga resurser.

Gymnasiet är också känt för sina utmärkta resultat i studentskrivningarna. Till exempel i lång matematik har gymnasiet i flera år hört till landets bästa och ett år var det landets bästa.

Priset tilldelats sedan 1991

OAJ:s tävlingen om Årets skola, daghem eller läroanstalt har ordnats sedan år 1991.