Lärare inom småbarnspedagogik: ”Det känns orättvist att min utbildning inte återspeglas i lönen”

06.03.2020 - 10:55 Nyheter
Illustration
Det är allt annat än inbesparing att först utbilda lärare till daghem om de sedan söker sig till andra jobb när de märker att lönen inte motsvarar kraven i arbetet, säger Susanna Jauhiainen som är lärare inom småbarnspedagogik.

De extra löneförhöjningarna som Helsingfors stad gav lärarna inom småbarnspedagogik visade att staden uppskattar vårt arbete. Förhöjningarna är också ett steg i rätt riktning; lönenivån borde höjas i hela branschen eftersom lönen inte motsvarar arbetets svårighetsgrad, säger Susanna Jauhianen.

Susanna Jauhiainen är lärare inom småbarnspedagogik och pedagogie magister. Hon svarar på fem frågor om sitt arbete:

1. Vad är det mest krävande i ditt jobb?

Vi som är lärare inom småbarnspedagogik ansvarar för hela daghemmets verksamhetsstruktur. Att verksamheten är i överensstämmelse med lagen, läroplanen och barnets individuella plan. Vi ansvarar också för att göra upp olika pedagogiska dokument. För det behöver vi en universitetsexamen: jobbet är inte för betungande då man behärskar de färdigheter som behövs.

Småbarnspedagogiken handlar först och främst om vad som är bäst och rätt för barnet. Jag är övertygad om att högklassig småbarnspedagogik kan ge mera gott i barndomen. Småbarnspedagogik har också en enorm betydelse för att förhindra utslagning och ojämlikhet.

Jag är övertygad om att högklassig småbarnspedagogik kan ge mera gott i barndomen.

Arbetsstrukturerna gör att man ibland har för pressade tidtabeller och arbetsdagen känns stressig. Vi anställda har inte arbetsro i våra egna barngrupper eftersom vi också måste beakta personaldimensioneringen i hela daghemmet. Någon i personalen måste kanske byta från den egna gruppen till en annan barngrupp. Det här belastar många i branschen.

Själv är jag en sådan typ som åtminstone fortsättningsvis förhåller mig positiv till mitt arbete. Jag gillar utmaningarna i jobbet.

 

2. Varför tog du en magisterexamen då också en kandidatexamen ger behörighet?

Eftersom det är möjligt att avlägga en magisterexamen i småbarnspedagogik bestämde jag mig för att fortsätta, eftersom jag vet att det här är mitt område. Jag är intresserad av forskning och av att omsätta forskningskunskap i praktiken inom småbarnspedagogiken.

Jag tycker att vi borde sträva efter att alla lärare inom småbarnspedagogik är magistrar. Och att magisterexamen också återspeglas i lönen.


3. Varför måste lönerna höjas för lärarna inom småbarnspedagogik?

Lönen för lärare inom småbarnspedagogik matchar inte kraven i jobbet. Levnadskostnaderna i Helsingfors är höga. Jag vet att det finns människor i vår bransch som på grund av lönerna undrar om inkomsten ens räcker till för att bilda familj.

Det finns människor som på grund av lönerna i vår bransch undrar om inkomsten ens räcker till för att bilda familj.

Ja, vår lönenivå måste upp. Lönen bör vara närmare tre tusen euro. I vårt arbete förutsätts högskoleutbildning. Och det gagnar också barnens intressen att lärarna får tillräcklig lön.

Om vi ​​inte får tillräckligt betalt för vårt arbete söker vi jobb där vi får mer. Det är allt annat än inbesparing att först utbilda lärare till daghem om de sedan söker sig till andra jobb när de märker att lönen inte motsvarar kraven i arbetet

Min arbetsgivare Helsingfors stad har nu höjt lönerna en aning för lärare inom småbarnspedagogik och det är en bra start. Eftersom Helsingfors har satsat lite på våra löner känner jag att arbetsgivaren uppskattar mitt arbete. Det behövs just sådana här konkreta åtgärder av arbetsgivaren att visa sin uppskattning.

 

4. Vad skulle förbättra välbefinnandet i arbetet?

Det behövs ett fungerande vikariesystem och behöriga lärare till daghemmen. Vikarier bör anlitas genast när det finns behov istället för att först se om det finns hjälp att få från en annan barngrupp.

På så sätt skulle ingen vuxen behöva byta till en annan grupp, även om det just den dagen skulle finnas färre barn i den egna gruppen. Det här skulle ge oss arbetsro och underlätta arbetsplaneringen. Personalen förtjänar att få arbeta i sin egen grupp även om antalet barn ibland är färre och personaldimensioneringen lite rejälare.

Till exempel motionssedlar och andra personalförmåner skulle öka mitt välbefinnande i arbetet.

 

5. Varför borde lärarna inom småbarnspedagogik omfattas av lärarnas avtal?

Det skulle vara viktigt att byta från AKTA till UKTA eftersom vår lön då skulle bestämmas enligt vår utbildning. I det nuvarande avtalet får en obehörig lärare samma lön som jag som har en magisterexamen. Det känns orättvist att min utbildning inte återspeglas i min lön.

Det känns orättvist att min utbildning inte återspeglas i min lön.

Dessutom anser jag att vi definitivt hör till samma avtalsområde som de andra lärarna. Därför är ett byte av avtalsområde viktigt. Småbarnspedagogiken är en del av utbildningsstigen.

Text Veera Nuutinen
På svenska Minna Rosenström
Foto Jarkko Mikkonen

 Gilla och dela OAJ:s videon och bilder i sociala medier!

I förhandlingstider lyfter vi fram lärararbetets betydelse, löneförhöjningar och välbefinnande i arbetet i OAJ:s mediekanaler. Hjälp oss att sprida budskapet genom att gilla och dela! Följ oss i Facebook, Instagram och Twitter!

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!