Lärarna inom småbarnspedagogik överförs till lärarnas UKTA-avtal – lärarna får förhöjningar som följer den allmänna linjen och arbetstidsförlängningen slopas

28.05.2020 - 14:58 Nyheter
Illustration

OAJ har i tiotals år eftersträvat att lärarna inom småbarnspedagogik ska överföras till lärarnas UKTA-avtal och äntligen kommer det att ske. De kommunala avtalsparterna godkände idag nya AKTA-avtalet. Det nya tjänste- och arbetskollektivavtal är ikraft 23 månader, löneförhöjningarna följer den allmänna linjen och arbetstidsförlängningen är slopad.

OAJ har i tiotals år eftersträvat att lärarna inom småbarnspedagogik ska överföras till lärarnas UKTA-avtal och äntligen kommer det att ske. De kommunala avtalsparterna godkände idag nya AKTA-avtalet. Det nya tjänste- och arbetskollektivavtal är ikraft 23 månader, löneförhöjningarna följer den allmänna linjen och arbetstidsförlängningen är slopad.  
  
OAJ:s styrelsemedlemmar anser att helheten är utmärkt i det rådande avtalsläget och att överföringen av lärarna inom småbarnspedagogik till undervisningssektorns avtal är historisk. OAJ:s och förhandlingsorganisationen FOSU:s beslutande organ godkände avtalen idag. 
  
Lärarna och speciallärarna samt cheferna inom småbarnspedagogik överförs från det allmänna kommunala AKTA-avtalet till undervisningssektorns UKTA-avtal 1.9.2021.  
  
– Överföringen av lärarna inom småbarnspedagogik till lärarnas avtal har varit oerhört arbetsam och besvärlig, även om frågan borde ha varit given redan länge. FOSU var till en början ensam i frågan också i den här avtalsrörelsen, men vi lyckades ändå förhandla oss fram till ett historiskt beslut, säger OAJ:s och FOSU:s ordförande Olli Luukkainen.  

Långt avtal och löneförhöjningar enligt allmänna linjen  
  
Det nya kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet är i kraft 23 månader, det vill säga fram till 28.2.2022. FOSU och OAJ ville med en lång avtalsperiod trygga stabilitet och arbetsfred. Löneförhöjningarna följer den så kallade allmänna linjen.   Läs mera om nya AKTA här.
  
– Lärarna fick procentuella löneförhöjningar i samma nivå som privata sektorns anställda fått tidigare i förhandlingsomgången. Löneförhöjningsnivån är bra i det här läget då kommunekonomin ytterligare har försämrats på grund av coronan. Skillnader i tiondels och hundradels procentevarierar mellan olika avtalsområden och beror bland annat på skillnader i avtalsperiodernas längd, säger Luukkainen.  
  
Avtalsperioden har två allmänna förhöjningar; 1,22 procent 1.8.2020 och 1,0 procent 1.4.2021. Samtidigt med den andra förhöjningen finns en lokal justeringspott på 0,8 procent till förfogande.  
  
Som helhet är uppgörelsen delvis mycket bättre än riksförlikningsmannens förslag till uppgörelse som föll på valborgsmässoaftonen. Nu slopas arbetstidsförlängningen tidigare, den allmänna förhöjningen är högre medan justeringspotten blev mindre. 
 
– Återigen blev det bevisat att bästa resultat nås förhandlingsvägen. I medling är slutresultatet alltid en kompromiss med innehåll som kan vara svårt att svälja för alla parter. På valborgsmässoaftonen skulle vi ha varit beredda att godkänna uppgörelsen under förutsättning att alla parter skulle ha godkänt den, säger Luukkainen.  
  
Arbetstidsförlängningen slopas i slutet av augusti 
  
Arbetstidsförlängningen med de 24 extra timmarna som konkurrenskraftsavtalet medförde i förra avtalsrörelsen slopas 31.8.2020. I alla kollektivavtal där man har slopat de så kallade kiky-timmarna, har arbetsgivaren i någon form kompenserats för detta. Läs mera on nya UKTA här. 
 
– Inom kommunsektorn består kompensationen som krävdes främst av lokala lösningar. Vidare är den lokala justeringspotten en del av kompensationen, likaså det att arbetstidsförlängningen inte slopades tidigare, berättar Luukkainen.
 
Början till ett löneprogram 
 
I sista stund fick man ännu på torsdagen en skrivelse om löneprogram med i avtalet.  
 
– Förhandlingsorganisationernas statistikgrupp ska nu årligen utreda löneutvecklingen inom den privata sektorn och kommunsektorn. Jag är nöjd över att FOSU nu öppnade dörrarna för att få ett löneprogram.   
  
I kommunsektorns förhandlingar deltog Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, dit OAJ hör, Offentliga sektorns union JAU (JHL och Jyty) och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote (Super, Tehy och SPAL) och KT Kommunarbetsgivarna. 

Dela

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!