Lärarnas målsättningar i kläm – inga förutsättningar för avtal i kommunala förhandlingar

31.03.2020 - 17:00 Pressmeddelande
Illustration

Förhandlingarna inom kommunala sektorn, som har pågått i nästan tre månaders tid, har avslutats utan att resultat nåddes. En uppgörelse eftersträvas i fortsättningen under riksförlikningsmannens ledning. Därmed är över 76 000 OAJ-medlemmar utan avtal från den 1 april.

— Kommunarbetsgivaren var inte beredd att i tillräcklig mån främja knappt någon av våra målsättningar. Det fanns inte förutsättningar för en uppgörelse och nu är vi alltså här, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen besviket.

Kommunala sektorns förhandlingsparter framför samfällt att riksförlikningsmannen kallar parterna till förlikning.

OAJ hade som mål att bl.a. åtgärda problem i anslutning till årsarbetstiden och överföra lärarna inom småbarnspedagogiken till samma tjänstekollektivavtal som de andra lärarna. OAJ vill också korrigera lärarnas lönenivå, så att denna skulle motsvara arbetets krav också på lång sikt.

— Nu erbjöds huvudsakligen endast textförsämringar. Enighet nåddes inte ens om den allmänna nivån på löneförhöjningarna och slopandet av arbetstidsförlängningen, de så kallade kiky-timmarna, omtalar Luukkainen.

76 500 lärare i avtalslöst tillstånd

OAJ:s tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft för sista dagen. Eftersom resultat inte kunde nås inom kommunala sektorn är över 76 000 OAJ-medlemmar i ett avtalslöst tillstånd från den 1 april.

Coronakrisen har totalt ändrat på skolornas och daghemmens vardag. Regeringen beslöt i går att fortsätta begränsningarna rörande småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen fram till den 13 maj.

— Lärarna har för närvarande såväl i skolorna som i daghemmen en viktig roll med tanke på samhällets verksamhet. Daghemmen skapar möjligheter för fortsatt tjänstgöring inom kritiska branscher. De som jobbar i daghem har inte möjligheter att skydda sig på motsvarande sätt som på många andra arbetsplatser, påminner Luukkainen.

Han hoppas att enighet kan nås i de kommunala avtalsförhandlingarna så snabbt som möjligt, så att arbetsfreden samt förtroendet för arbetsgivaren och rättvisan i det finländska samhället tryggas också i dessa kristider.

— Kommunsektorns nya tjänste- och arbetskollektivavtal kunde ge signaler om ansvarstagande och stabilitet, som behövs i dessa instabila tider.

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!