Läroplikten utvidgas i augusti 2021 – lagförslaget överlämnades till riksdagen

15.10.2020 - 15:22 Nyheter
Illustration

Statsrådet överlämnade idag till riksdagen regeringspropositionen om att utvidga läroplikten till 18 års ålder. Utbildningen på andra stadiet blir avgiftsfri för studerande som omfattas av den utvidgade läroplikten. OAJ är nöjd över att handledningen stärks, men förutsätter att man utvärderar hur finansieringen räcker till.

En utvidgning av läroplikten är inne på slutrakan. Lagförslaget gavs idag till riksdagen och avsikten är att reformen träder i kraft i augusti 2021.

Enligt lagförslaget upphör läroplikten när den unga personen fyller 18 år eller avlägger en examen på andra stadiet före det. Målet är att trygga att alla som går ut grundskolan får en examen.

OAJ understöder utvidgningen, eftersom en examen från andra stadiet bevisligen minskar risken för arbetslöshet och utkomstproblem.

Finland behöver utbildat och kunnigt folk för att förbli konkurrenskraftigt. Reformen stärker sysselsättningen, förhindrar marginalisering och ökar utbildningens betydelse. Det är viktigt med tanke på hela sektorn för utbildning och fostran och medför också arbete för lärarna, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Tidtabellen är stram, finansieringen måste säkerställas

OAJ är nöjd över att handledningen stärks, men betonar att det behövs en förbindande dimensionering av antalet studiehandledare. I regeringsprogrammet finns inskrivet att en dimensionering ska utredas och man har också inlett ett brett program för utveckling av studiehandledningen.  

Enligt lagförslaget gäller reformen för första gången de unga som avslutar den grundläggande utbildningen våren 2021, det vill säga i huvudsak de som är födda 2005.

OAJ anser att man fortsättningsvis måste utvärdera hur finansieringen räcker till och förbereda sig på åtgärder för att snabbt ordna tilläggsfinansiering.

Ministeriets pressmeddelande

Dela