Luukkainen: OAJ eftersträvar fortsättningsvis en uppgörelse - knutarna i kommunsektorns medling kan i sämsta fall leda till strejkhöst

17.04.2020 - 18:22 Nyheter
Illustration

Även om medlingen rörande kommunsektorns avtalsförhandlingar pågår nästan dagligen och ganska trögt, eftersträvar OAJ och förhandlingsorganisationen FOSU fortsättningsvis en uppgörelse till månadsskiftet. En uppgörelse beror inte enbart på OAJ och FOSU, och i sämsta fall flyttas de fortsatta förhandlingarna och nya avtalslösningarna till hösten. Och då är strejker mycket sannolika också inom undervisningssektorn.

Kommunsektorns huvudavtalsorganisationer har förhandlat med hjälp av riksförlikningsmannen sedan början av april. De kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen gick ut redan den 31 mars.

Inom undervisningssektorn arbetar nu många på oerhört exceptionella sätt och under exceptionella förhållanden.

– Lärarna förtjänar att få arbetsfred och avtal som rättvist beaktar värdet av deras arbete både nu och efter krisen, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Medlingstider har fastslagits fram till torsdag 23.4. Då ser man fortsättningen.

– Med undantag för en avtalspart har medlaren, KT och huvudavtalsorganisationerna förbundit sig att slutföra avtalsförhandlingarna inom hela kommunsektorn före månadsskiftet. FOSU och OAJ anser att det bara är genom avtal som vi ger arbetslivet stabilitet och förbättringar i löner och anställningsvillkor. Men tvistefrågorna är de samma som tidigare och vi har inte avancerat i en enda fråga sedan förra veckan, säger Luukkainen.

Medlingen grundläggande för alla kommunala avtal

Medlingsresultatet påverkar avtalslösningarna för alla kommunalt anställda, också lärarnas avtal.

– Med finns huvudavtalet som gäller hela kommunsektorns avtalssystem och som bland annat definierar avtalsorganisationerna. Man medlar också om arbetstidsförlängningen och om organisationernas egna mål. OAJ vill bland annat flytta över lärarna inom småbarnspedagogik till samma avtal som lärarna, säger Luukkainen.

Såvida en uppgörelse inte nås till månadsskiftet är det mycket sannolikt att uppgörelsen flyttas till hösten. Det innebär bland annat att avtal inte heller nås för undervisningssektorns eget UKTA-område, inga avtalsenliga förhöjningar betalas ut och att arbetstidsförlängningen (de s.k. kiky-timmarna) förblir i kraft såsom hittills inom den kommunala sektorn. Förhandlingsstrukturerna ändras inte heller och i så fall förblir småbarnspedagogikens plats tillsvidare i det allmänna kommunala avtalet.

– Jag ser ett sådant resultat som mycket beklagligt, men också som mycket sannolikt. FOSU eftersträvar i högsta mån en uppgörelse i vår, men förstås inte med vilka avtalsvillkor som helst.

Utdragna förhandlingar ökar strejkrisken

Om avtalsförhandlingarna flyttas till hösten ökar sannolikheten betydligt för att det blir strejker inom hela kommunala sektorn och även inom undervisningssektorn.

– Det är värt att börja förbereda sig för det här alternativet. Om man inte under de närmaste veckorna når enighet vid huvudförhandlingsbordet, kommer åtminstone inte förhandlingsläget att ljusna. Då kanske strejker kan vara det enda sättet att ens få avtal i enlighet med allmänna linjen.

Utöver KT Kommunarbetsgivarna är avtalsparterna inom kommunsektorn Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU dit bland annat OAJ hör, Offentliga sektorns union JAU och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote.

 

Text: Airi Vuolle
På svenska: Minna Rosenström
Bild: Leena Koskela

Dela

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!