Många i undervisningspersonalen på tröskeln till utbrändhet

18.12.2020 - 10:58 Nyheter
Illustration

Lärarnas ork i arbetet har försämrats under hösten. Det här är särskilt tydligt i områden där coronaepidemin är i spridningsfasen. Petri Lindroos som är OAJ:s förhandlingsdirektör, säger att lärarna belastas av den utdragna epidemin, av att ständigt vara förberedda på att läget ändras och av oro för hälsan.

I OAJ:s Feelingmätare som pejlar välbefinnandet i arbetet, tillfrågades OAJ-medlemmarna om hur krafterna räcker till i arbetet under coronaepidemin. 2833 medlemmar svarade mellan den 9–15 december. Situationen hade tydligt försämrats sedan oktober då samma fråga ställdes.

– Situationen har försämrats överlag. Läget är ytterst oroande i områden där corona är i spridningsfasen, säger OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

Det som också har förorsakat förvirring bland undervisningspersonalen är att till exempel närundervisningen fortsätter i områden med ett sämre epidemiläge, medan man i områden eller på orter i en bättre situation har övergått till distansundervisning.

– Enligt den temporära ändringen av lagen om grundläggande utbildning ska distansundervisning endast införas när det är nödvändigt. Det här tycks ändå tolkas väldigt olika. Hälsovårdsmyndigheternas beslut måste vara jämförbara oavsett region eller ort, poängterar Lindroos.

Det är nu första gången som flera lärare uppgav att de egna resurserna är svaga än att de är bra. Mest oroväckande är situationen för lärare inom småbarnspedagogiken, där förändringen till det sämre är markant jämfört med siffrorna i oktober. Också grundskol- och gymnasielärare som upplever att de egna krafterna och resurser inte är tillräckliga, är nu flera till antalet än de som upplever god ork i arbetet.

Många utmattade lärare har varit i kontakt med OAJ.

– Slutet av terminen är också i vanliga fall tyngre för lärarna, men nu har coronan blivit en extra börda i daghem, skolor och läroanstalter. Det är tungt att förbereda sig för ständiga förändringar och lärarna upplever den utdragna epidemin som betungande. Framför allt upplever lärare som distansundervisar att orken prövas. Dessutom oroar lärarna sig för hälsan; sin egen, anhörigas och elevernas, berättar Lindroos.

Också daghemsföreståndare, rektorer och chefer har varit hårt pressade under den tuffa hösten. Förutom sina egna uppgifter har de hjälpt hälsovårdsmyndigheterna med att utreda potentiella coronaexponeringar.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetssäkerheten

– Arbetsgivaren ansvarar alltid för arbetstagarens arbetssäkerhet, oavsett corona eller inte, säger Lindroos.

Han menar att det fortfarande finns mycket att göra för att förbättra arbetarskyddssamarbetet.

– Arbetarskyddet fungerar inte tillräckligt bra överallt, så här måste förbättringar göras. I till exempel vår medlemsbetjäning framkommer det här tydligt, konstaterar Lindroos.

OAJ kräver att arbetsgivaren måste vara mera stringent i arbetarskyddsfrågor och att hälsovårdsmyndigheterna i sina riktlinjer också ska omfatta arbetsgivarnas tolkning av hur personalen ska skyddas. Det här saknas ofta i riktlinjerna, betonar Lindroos.

Tala med din chef om arbetet stressar dig

Diskutera arbetsmängden och -belastningen i första hand med din chef. Vid behov kan också arbetarskyddsfullmäktige vara med i diskussionen. I hälsofrågor ska man vända sig till företagshälsovården. Också arbetarskyddsfullmäktige har den viktigaste informationen om de lokala riktlinjerna och verksamhetsanvisningarna.

Text: Milla Eronen
Svenska: Minna Rosenström
Bild: Leena Koskela

Coronaviruset: Anvisningar och information i undantagsförhållandena