Så här är nya  AKTA och bindande avtal om att lärarna inom småbarnspedagogik överförs till UKTA

28.05.2020 - 15:19 Nyheter
Illustration

I det allmänt kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA har arbetstidsförlängningen slopats och löneförhöjningarna följer den allmänna linjen. Man har också avtalat om överföringen av lärarna inom småbarnspedagogik till lärarnas UKTA-avtal.  

Ett resultat har nåtts för det allmänt kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA och det kommunala huvudavtalet, då kommunsektorns förhandlingsparter idag godkände förhandlingsresultatet. Avtalsperioden för nya AKTA är 23 månader och löneförhöjningarna följer den allmänna linjen. Arbetstidsförlängningen, de så kallade kiky-timmarna, slopas.

Två allmänna löneförhöjningar plus en justeringspott 

Avtalsperioden för AKTA 2020–2022 är 23 månader och i kraft 1.4.2020-28.2.2022.  

Under avtalsperioden ges två allmänna förhöjningar som höjer de uppgiftsrelaterade lönerna och individuella tilläggen. Den första förhöjningen 1.8.2020 är 26 euro eller minst 1,22 procent och den andra är 1,0 procent från 1.4.2021. Vidare finns en lokal justeringspott på 0,8  procent till förfogande från 1.4.2021. 

Huvudförtroendemännen i kommunerna förhandlar med den lokala arbetsgivaren om hur potten fördelas och till vilka den riktas.

Arbetstidsförlängningen slopas  

Arbetstidsförlängningen med de 24 extra timmarna som konkurrenskraftsavtalet medförde slopas. Den ordinarie allmänna veckoarbetstiden ändras tillbaka till 38 timmar 15 minuter från 31.8.2020 eller från den arbetstidsperiod som börjar närmast den tidpunkten. 
   
Då arbetstidsförlängningen slopas har man för AKTA avtalat om viss flexibilitet i periodarbetstiden samt om möjligheten att byta semesterpenningen till avlönade lediga dagar. De här avtalsändringarna träder också i kraft 31.8.2020.   
 
Ändringar i AKTA:s arbetstidskapitel hänför sig i huvudsak till ändringar i arbetstidslagen, som till exempel bestämmelser om beredskap. När man avtalar om beredskapstid ska arbetsgivaren berätta om alla gällande villkor, så som ersättningens storlek och inom vilken tid arbetet ska inledas. Den här avtalsbestämmelsen säkerställer för sin del att man alltid i förväg måste komma överens om beredskapen och villkoren.  
 
– Även om avtalsbestämmelserna inte den här gången förbättrades så mycket, ska vi komma ihåg att inga försämringar heller gjordes. Jag är ändå oerhört glad över att OAJ:s viktiga förhandlingsmål att få lärarna inom småbarnspedagogik till undervisningssektorns avtal förverkligas, säger Olli Luukkainen, ordförande för OAJ och FOSU.

Lärarna inom småbarnspedagogiken överförs till lärarnas UKTA-avtal 

Lärarna och speciallärarna inom småbarnspedagogik samt daghemsföreståndarna överförs från det allmänna kommunala AKTA-avtalet till undervisningssektorns UKTA-avtal 1.9.2021. AKTA-bestämmelserna tillämpas dock ända fram till 31.12.2022, ifall annat inte avtalas.  
  
Luukkainen betonar att man har bindande avtalat om avtalsöverföringen.   
 
– Vi förhandlar under avtalsperioden med KT Kommunarbetsgivarna om anställningsvillkoren inom småbarnspedagogiken före 31.8.2021. Avtalsbestämmelserna för lärarna inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndare införs som en egen bilaga i tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal, säger Luukkainen.

Arbetstiden för planering, utveckling och utvärdering som förr

Också i fortsättningen ska cirka 13 procent av arbetstiden för lärare inom småbarnspedagogik reserveras för uppgifter utanför barngrupp; för planering av undervisning och fostran inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, för utvärderings- och utvecklingsuppgifter samt för att göra upp planer för förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken. Behöriga lärare och daghemsföreståndare är berättigade till fem extra lediga dagar per år.  
 
Avtalsbestämmelsen om hur deltidsanställda intjänar och tar ut extra lediga dagar preciserades så att den lokala tillämpningen blir ännu mera enhetligare än tidigare. Också deltidsanställda bör ges ledigheten i hela dagar, som efter att arbetstidsförlängningen slopas, är 7 timmar 39 minuter.

Högre ersättningar för personalens företrädare 

Ersättningarna för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige höjs med de allmänna förhöjningarna 1.8.2020 och 1.4.2022.  

Protokollsanteckningen om förtroendemännens arbetstidsanvändning är i kraft till den här avtalsperiodens slut. Om inget annat avtalas lokalt, är den regelbundna befrielsen för huvudförtroendemannen i genomsnitt minst en arbetsdag i veckan per 105 anställda som förtroendemannen representerar.  
 
AKTA:s bestämmelser om lönesystemet, sjukledigheter, familjeledigheter och resebestämmelser utvecklas i arbetsgrupper. I arbetsgruppen som utvärderar lönesystemet förhandlar man om alternativ till det nuvarande arbetsvärderingssystemet. Arbetsgruppen utvärderar om bestämmelserna om lönesättningen, erfarenhetstillägg och individuella tillägg eventuellt kan ändras.  
 
Av OAJ:s medlemmar omfattas cirka 12 procent av AKTA-avtalet, varav 10 500 arbetar inom småbarnspedagogiken och övriga inom undervisnings- och bildningsväsendet.  

Dela

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!