OAJ beviljades Great Place to Work -certifikat

16.10.2020 - 14:30 Nyheter
Illustration

OAJ är en utmärkt arbetsplats och har tilldelats certifikatet Great Place to Work. Erkännandet beviljas för utmärkta medarbetarupplevelser som utvärderats av en tredje part.

OAJ påbörjade sin utvecklingsresa för ett år sedan i syfte att ytterligare förbättra personalens upplevelse av sin arbetsplats.

- Vi ställde mål för att stärka förtroendet och för att stödja arbetsprestationerna. Trots coronaepidemin har vi lyckats bra i vårt utvecklingsarbete. Ett oerhört stort tack går till hela personalen, säger OAJ:s administrations- och personalchef Jari Cavernelis.

Välmående arbetstagare som har förtroende för arbetsgivaren förbättrar också servicen för OAJ-medlemmarna.

– Varje medlem ska känna att medlemskap lönar sig. Med en välmående personal lyckas vi ännu bättre i vår kärnuppgift att bevaka medlemmarnas intressen och skapa trygghet i ett föränderligt arbetsliv. Det här är också inskrivet i OAJ:s nya strategi, säger Cavernelis.

Great Place to Work® certifieringen gäller i 12 månader. 

Läs om GPTW

Dela