OAJ inrättade en fond på tio miljoner euro för att stödja medlemmarnas välbefinnande i arbetet

18.08.2020 - 18:01 Pressmeddelande
Illustration

Undervisningssektorns Fackorganisation har inrättat en fond för välbefinnande i arbetet. Grundkapitalet är tio miljoner euro och med avkastningen främjas OAJ-medlemmarnas välbefinnande i arbete, säkerhet på arbetsplatsen och arbetarskydd.

Av fondens avkastning kan medel beviljas för utvecklingsprojekt, utbildning och verksamhet för att förbättra arbetslivskvaliteten. Föreningar och medlemssammanslutningar kan ansöka om stöd. Stipendier för utvecklingsarbete och forskning kan också tilldelas enskilda medlemmar.

OAJ-medlemmarna arbetar inom sektorn för utbildning, fostran och forskning; allt från daghem till universitetet.

Beslutet om att inrätta fonden togs idag av OAJ:s fullmäktige.

– Med fonden vill vi uppmärksamma välbefinnandet i arbetet för dem som arbetar inom utbildning, fostran och forskning. Välbefinnande i arbetet är avgörande särskilt för dem som arbetar inom utbildningssektorn, eftersom arbetet i hög grad kräver personlig och intensiv växelverkan. Lärarnas och chefernas välmående och ork i arbetet återspeglas direkt på studerandenas välbefinnande och därmed också på lärandet, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Fondens grundkapital kommer från OAJ:s mångåriga ägarskap i Kojamo och av vinsten som uppstod då Kojamo börsnoterades. OAJ äger för närvarande 6,1 procent av bostadsinvesteringsbolagets aktier.