OAJ kräver svar av THL – vardagen måste beaktas i anvisningarna för utbildningssektorn

11.11.2020 - 15:09 Pressmeddelande
Illustration

OAJ vill att THL förtydligar sina anvisningar för att hantera coronaepidemin. Det behövs snabbt entydiga anvisningar till daghem, skolor och läroanstalter för att man på bästa möjliga sätt ska kunna skydda elever och personal mot coronasmitta och därmed förhindra smittspridning.

OAJ anser att myndigheternas nuvarande anvisningar för att förhindra spridning av coronaviruset fortfarande är ofullständiga och otydliga. OAJ kräver i första hand åtgärder av Institutet för hälsa och välfärd THL.

–  THL:s anvisningar för att förhindra coronavirussmitta följs i skolor, daghem och läroanstalter. I anvisningarna beaktas emellertid inte tillräckligt vardagen i dessa, vilket medför stor osäkerhet inom utbildningssektorn. Därför är det hög tid att THL uppdaterar sina anvisningar och tar hänsyn till säkerheten för lärare och elever, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Ovisshet och osäkerhet belastar lärarna

OAJ har vid flera tillfällen erbjudit sin sakkunskap till hälsovårdsmyndigheterna eftersom THL inte har erfarenhet av skolans vardag.

–  Höstterminen är långt framskriden och så sent som i förra veckan skickade vi meddelande till hälsovårdsmyndigheterna om det stora trycket på skolor och daghem och om möjligheten att samarbeta. Tyvärr tycks ingenting hända beträffande riktlinjerna. Undersökningar visar att lärare belastas av undantagsförhållandena i högre grad än i många andra branscher. Belastningen ökar av ständig ovisshet och osäkerhet och därför är det nu bråttom med tillräckligt exakta direktiv, säger Luukkainen.

Även om coronaläget nu är lugnt på många håll, kan situationen vända snabbt.

Ett exempel på otydliga THL-anvisningar gäller rekommendationer som bara anger ålder.

– Om till exempel hälften i klassen har fyllt 13 år och den andra hälften fortfarande är 12, ska då bara halva klassen använda ansiktsmask? Dessutom måste man dra slutsatsen att rekommendationen inte gäller yngre barn. Myndigheterna måste beakta sådana här praktiska frågor och ge tydliga anvisningar, säger Luukkainen.

Dessutom talas det ofta om offentliga utrymmen och arbetsplatser, men det förblir oklart ifall det också betyder skolor och daghem.

Med officiella direktiv blir skolvardagen lättare

I offentligheten har kommunikationen mellan OAJ och THL om användning av ansiktsmasker i skolor debatterats. I till exempel sociala medier har man lyft fram ett medlemsbrev undertecknat av ordföranden Luukkainen, där det står att enligt THL använder 90 procent av finländarna ansiktsmasken på fel sätt.

– Det var en företrädare för THL som vid ett informellt sakkunnigmöte på hög nivå uppgav den här procenten då man diskuterade hur ansiktsmaskerna skyddar. Med facit på handen skulle det ha varit bättre att inte nämna saken i brevet, eftersom uppmärksamheten har avletts från själva huvudsaken. Från faktum att officiella anvisningar ska underlätta ordnandet av undervisningen istället för att göra det svårare, säger Luukkainen.

Fem frågor som OAJ vill ha svar på

OAJ kräver att THL bland annat svarar på följande frågor:

Vilka är rekommendationerna för elever, lärare och annan personal om att använda ansiktsmasker i grundskolorna under coronaepidemins upptrappningsfas och spridningsfas?

THL bör utfärda en rekommendation för alla årskurser i grundskolan. Om THL anser att ansiktsmasker inte behövs måste man motivera det offentligt. Annars kan man misstänka att anledningen är att det inte finns någon som betalar för maskerna.

Är det så att maskanvändning rekommenderas för gymnasier i områden som är i upptrappningsfasen, men att det inte rekommenderas för andra klasser?

Ofta finns åk 7–9 i samband med gymnasiet och skolorna har till exempel gemensamma lärarutrymmen och gemensamma ämneslärare och annan personal. Vad sägs om grundskolan?

Varför rekommenderas användning av ansiktsmask speciellt för 13–14-åringar under spridningsfasen?
Förtydligande behövs om hur man ska göra om en del av gruppen inte omfattas av rekommendationen på grund av åldern.

Rekommenderas ansiktsmask i grundskolans lägre klasser under några omständigheter?

Vilka är riktlinjerna för personalen i skolor, daghem och läroanstalter? Vad sägs om ambulerande personal eller chefer som leder flera skolor eller daghem?