OAJ ska höja läraryrkets status – ”Tillsammans kan vi göra vad som helst”

19.11.2020 - 17:13 Nyheter
Illustration
OAJ:s fullmäktige som idag avslutade sitt höstmöte har beslutat om en storsatsning för att höja läraryrkets status. Foto: Leena Koskela

OAJ:s fullmäktige har beslutat om en storsatsning i syfte att stärka läraryrkets anseende. OAJ-medlemmarnas arbete är viktigt för hela samhället och det här vill vi uppmärksamma finländarna på. Vi önskar att hela OAJ-gemenskapen inspireras med redan i projektplaneringen.

OAJ:s fullmäktige som idag avslutade sitt höstmöte har beslutat om en storsatsning för att höja läraryrkets status. Det här i enlighet med utvecklingslöftet i organisationens nya strategi som godkändes vid förra mötet. Projektet som ska stärka läraryrkets anseende startar nästa år.

– Tusentals medlemmar deltog i beredningen av strategin. Det kom signaler från fältet om att läraryrkets status borde höjas. Samma budskap har också kommit tidigare i många anföranden och klämmar i fullmäktige, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Nu svarar vi på medlemmarnas önskemål.

– Med ett specialprojekt vill vi öppna upp och konkretisera vad det är som gör våra medlemmars arbete så betydelsefullt och egenartat. Och varför de förtjänar medborgarnas och beslutsfattarnas stöd och uppskattning för sitt arbete. Uppskattningen ska inte bara höras utan också ses i beslutsfattarnas agerande, säger Luukkainen.

Lärarnas röst ska höras

Projektet ska åtminstone sträcka sig fram till mitten av år 2022. Kommunikationschef Heikki Pölönen leder projektet vid OAJ-kansliet. Pölönen önskar att medlemmarna inspireras med i projektet genast från starten.

– Medlemmarna är de bästa experterna i yrket och därför hoppas jag att så många som möjligt deltar redan i beredningsskedet. Då kommer lärarskapets kärna bäst fram och vi kan göra en kampanj där lärarnas röst hörs på riktigt och medlemmarna upplever kampanjen som sin egen, beskriver Pölönen.

Tillsammans kan vi göra vad som helst

För att hålla tröskeln så låg som möjligt för medlemmarna att delta i projektet, kommer olika alternativ att erbjudas. Redan nu uppmuntrar vi alla att svara på en kort enkät som det bara tar några minuter att fylla i. Här kan man också anmäla sitt intresse för att delta i fortsättningen.

– Förutom en minnesvärd och effektiv marknadsföringskampanj hoppas jag att vi tar fram inspirerande sätt som ökar medlemmarnas yrkesstolthet. Om bara två eller tre medlemmar berättar om sitt arbete i till exempel sociala medier eller kafferum, så gör det ännu ingen skillnad. Men OAJ har 120 000 medlemmar. Vi finns i alla kommuner och på alla arbetsplatser inom utbildning, fostran och forskning. Tillsammans kan vi göra vad som helst, säger Pölönen.

Inte bara marknadsföring

Fullmäktige har reserverat 1,5 miljoner euro för projektet nästa år.

– Det är mycket pengar, men det behövs för att lärarnas röst ska höras i de kanaler som finländarna följer. En dryg tia per medlem har reserverats för nästa år.

Förutom en stor och synlig marknadsföringskampanj är det meningen att ta fram nya verksamhetssätt för organisationsverksamheten. Sådana som man har glädje och nytta av också långt efter att kampanjen är över.

– OAJ-föreningarna gör ett oerhört fint jobb runtom i landet. Det skulle vara fint att tillsammans med föreningsaktiva skapa fungerande modeller för hur man delar med sig av erfarenheter och kunskap oavsett om det gäller politisk påverkan eller inspirerande medlemsevenemang, säger Pölönen.

Hej medlem, delta i planeringen!

  • Delta i projektplaneringen genom att svara på en liten enkät. Den tar bara några minuter att fylla i.
  • Vi lottar ut fem presentkort á 80 euro bland alla svarande som vill delta i utlottningen. Presentkorten är antingen till Finlayson eller en nätbokhandel.
  • Vi bildar ett nätverk av medlemmar som är taggade på kommunikation. Om du ens är lite intresserad av att komma med, ska du uppge dina kontaktuppgifter i enkäten. Vi informerar mera om saken i början av året.
  • Också OAJ:s föreningsaktiva kommer att involveras separat i projektplaneringen.