OAJ stärker lärarnas fackliga verksamhet i Eswatini

08.04.2020 - 13:47 Nyheter
Illustration
OAJ:s organisationschef Jenni Arnkil och SASK:s chef för internationell verksamhet Juha Vauhkonen besökte lärarorganisationen i Eswatini i medlet av mars.

I Eswatini i södra Afrika är fackföreningar förbjudna, lärarna har låga inkomster och utbildningen har låg samhällelig status. Men lärarna utvecklar entusiastiskt den fackliga verksamheten. OAJ har tillsammans med SASK startat ett utvecklingssamarbetsprojekt för att stödja Eswatinis lärarförening SNAT.

I Eswatini (tidigare Swaziland) är medellönen för en grundskollärare 700–800 euro per månad. Även enligt lokala mått mätt är lönen mycket låg i förhållande till den höga lärarutbildningen. Många lärare försörjer inte bara sig själva, utan även sina familjer och släktingar som saknar jobb.

Lärarna i Eswatini behöver stöd för sin fackliga organisering. Därför har OAJ startat ett utvecklingssamarbetsprojekt tillsammans med Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral SASK för att stödja lärarorganisationen Swaziland National Association of Teachers (SNAT).

Facklig verksamhet förbjuden

OAJ:s organisationschef Jenni Arnkil besökte Eswatini i mars för projektplanering.

Landet är odemokratiskt och skolans ställning är svag. Fackorganisationer är förbjudna.

– Fackföreningsverksamheten är en verklig utmaning, eftersom det är förbjudet att organisera sig fackligt. Därför är SNAT inte officiellt ett fackförbund, utan en förening. Lärarnas organisationsgrad är ändå glädjande hög och jag blev positivt överraskad över hur engagerat och entusiastiskt de lokala föreningsaktiva vill utveckla sin verksamhet, säger Arnkil.

Majoriteten av Eswatinis barn går i skolan på landsbygden. Det finns inga datorer eller ordentliga läroböcker, matsalarna och toaletterna är bristfälliga.

– Grundskolorna är statligt finansierade, men man satsar inte tillräckligt med pengar på utbildning. Till exempel kan lärarnas löner försenas flera månader, säger Arnkil.

OAJ utbildar och delar information

Lärarorganisationen SNAT har själv har utformat innehåll och mål för utvecklingssamarbetsprojektet med OAJ och SASK. På det här sättet gynnar projektet dem mest.

Utrikesministeriet finansierar 85 procent av projektet och OAJ 15 procent. OAJ, SASK och världslärarorganisationen Education International bidrar med perspektiv på projektet och organiserar till exempel utbildningar för de fackligt aktiva föreningsmedlemmarna.

– SNAT har i grunden mycket gemensamt med OAJ, även om verksamhetsmiljön är så utmanande på grund av den politiska situationen i landet och stora inkomstskillnader. Vi kommer att stärka kompetensen hos de föreningsaktiva så att de har bättre vägkost för att övervaka lärarnas intressen. OAJ har mycket att erbjuda; vi har god erfarenhet av till exempel organisationsutbildning, ett nätverk av lärarombud och satsning på unga lärare, säger Arnkil.

Coronaepidemin bromsar in samarbetet

När OAJ:s och SASK:s representanter återvände till Finland från projektplaneringsresan i medlet av mars, konstaterades det första coronafallet i Eswatini. Nu är Finlands gränser stängda på grund av coronapandemin och det är oklart när det är möjligt att resa igen.

Projektet Strengthening the capacity of SNAT to defend trade union rights in Eswatini planerades pågå åtminstone 2020–2021, men coronakrisen påverkar sannolikt projektets tidtabell.

– Vi hoppas ändå att vi kan gå vidare med projektet så snart som situationen är bättre, säger Arnkil.

Eswatini

  • Eswatini (tidigare Swaziland) i södra Afrika har 1,3 miljoner invånare.
  • OAJ:s samarbetsorganisation SNAT (Swaziland National of Teachers) använder hellre namnet Swaziland.
  • Eswatini är en absolut monarki med kungen som högsta beslutsfattare. Officiell fackföreningsverksamhet är förbjuden, likaså massamlingar.
  • Eswatini hör inte till världens fattigaste länder, men det råder stora inkomstskillnader och brist på demokrati.
  • Det finns 15 000 lärare i Eswatini av vilka cirka 14 000 är medlemmar i SNAT.