OAJ tar orättvis förhöjning av pensionsåldern till Europas människorättsdomstol

21.02.2020 - 16:54 Nyheter
Illustration
OAJ:s arbetsmarknadsjurist Kai Kullaa anser att förhöjningen av de yrkesbaserade pensionsåldrarna står i strid med det grundlagsenliga egendomsskyddet.

OAJ förbereder tillsammans med andra fackorganisationer att ta förhöjningen av de yrkesbaserade pensionsåldrarna till Europas människorättsdomstol. Målet är att få förhöjningen upphävd.

OAJ förbereder tillsammans med andra fackorganisationer att ta förhöjningen av de yrkesbaserade pensionsåldrarna till Europas människorättsdomstol. Processen har varit lång men småningom ska talan väckas.

I samband med pensionsreformen år 2017 höjdes de yrkesbaserade pensionsåldrarna successivt med början från år 2018. OAJ har konsekvent motsatt sig detta och anser att beslutet står i strid med det grundlagsenliga egendomsskyddet.

– Vi kräver att lagen ändras så att förhöjningen av de yrkesbaserade pensionsåldrarna återtas, säger OAJ:s arbetsmarknadsjurist Kai Kullaa.

Gäller några tusen OAJ-medlemmar

Det handlar om en principfråga, menar Kullaa. 

Fram till år 1989 hade en del arbetstagare i statens och kommunens tjänst så kallade yrkesbaserade pensionsåldrar som var lägre än dåvarande allmänna pensionsåldern på 65 år.

Då systemet slopades, fick arbetstagarna själva välja att antingen behålla sin yrkesbaserade pensionsålder eller byta till den allmänna pensionsåldern. Ett byte uppmuntrades bland annat genom nya förtidspensionsalternativ.

OAJ har några tusen medlemmar som behöll sina yrkesbaserade pensionsåldrar.

– Vi anser att det var fel att deras pensionsålder höjdes och att det står i strid med det grundlagsenliga egendomsskyddet, säger Kullaa.

Först via de finländska instanserna

När pensionsreformen gjordes lovade OAJ att strida till det bittra slutet för att försöka få en ändring till stånd. Enligt Kullaa var det redan då klart att ärendet till slut kommer att gå till Europas människorättsdomstol.

Processen har varit långsam eftersom ärendet kan föras till människorättsdomstolen först då man har behandlat ärendet så långt det går i inhemska instanser. Och de inhemska instanserna kunde man vända sig till först då lagstiftningen trädde i kraft 2018.

–  Först besvärade sig OAJ över den offentliga sektorns arbetspensionsförsäkrare Kevas beslut till Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK och efter det vände vi oss till försäkringsrätten som är den sista instansen på nationell nivå för ärendet, förklarar Kullaa.

Besluten blev som väntat negativa, men Kullaa tror att i Europas människorättsdomstol finns det en chans att få ändring i saken.

Ännu lång väg kvar

Många OAJ-medlemmar som valde den yrkesbaserade pensionsåldern har redan gått i pension eller pensioneras under den kommande rättsprocessen. OAJ kräver ekonomisk ersättning också för dem som en eventuell lagändring inte hinner påskynda pensioneringen.

– Tyvärr kan behandlingen i människorättsdomstolen räcka flera år, men vi kämpar för rättvisa in i det sista.

OAJ-medlemmar som är osäkra på vilket val som gjordes angående pensionsalternativen, kan kontrollera saken genom att kontakta Keva

Läs mera om pensioner i arbetslivsguiden.

Text och bild: Heikki Pölönen
Översättning: Minna Rosenström

Dela