OAJ-fonden för arbetshälsa - första ansökningsomgången på våren

23.10.2020 - 15:22 Nyheter
Illustration

Med den nyinstiftade fonden för arbetshälsa vill OAJ helt konkret hjälpa medlemmarna i arbetslivet. Beslutet om att inrätta fonden togs i augusti av fullmäktige. Som bäst utarbetas anvisningarna för den första ansökningsomgången.

OAJ:s fullmäktige beslutade i augusti om att inrätta en fond för OAJ-medlemmarnas välbefinnande i arbetet. Grundkapitalet är tio miljoner euro och med avkastningen främjas arbetshälsa, säkerhet på arbetsplatsen och arbetarskydd.

– Det är meningen att få fart på projekt som påverkar medlemmarna och deras arbetsgemenskaper. Vi vill vara delaktiga i medlemmarnas vardag. OAJ förbinder ju sig också i strategin att främja medlemmarnas välbefinnande i arbetet, påminner OAJ:s administrations- och personalchef Jari Cavernelis som är ombud för arbetshälsofonden.

Föreningar, medlemssammanslutningar och medlemmar kan ansöka om bidrag

Arbetet med fonden framskrider i rask takt. Som bäst utarbetas det elektroniska ansökningssystemet, ansökningsanvisningar och -kriterier. Första ansökningsomgången är våren 2021 och i augusti avgörs vem som får bidrag.

Medlen används i enlighet med OAJ-styrelsens fastställda riktlinjer. OAJ:s presidium beslutar om beviljandet av enskilda bidrag.

Av fondens avkastning kan medel beviljas för utvecklingsprojekt, utbildning och verksamhet för att förbättra arbetslivskvaliteten. Föreningar och medlemssammanslutningar kan ansöka om stöd. Stipendier för utvecklingsarbete och forskning kan också tilldelas enskilda medlemmar.

Läs mera