OAJ:s nya strategi: Finland till världens bästa land för undervisning, lärande och forskning

19.08.2020 - 14:54 Nyheter
Illustration

OAJ:s fullmäktige har fastställt vår nya strategi. Organisationen ska arbeta för att Finland ska vara världens bästa ställe för undervisning, lärande och forskning. Vidare ska varje medlem känna att medlemskapet lönar sig.

OAJ bevakar medlemmarnas intressen och skapar trygghet i ett föränderligt arbetsliv. Det är OAJ:s kärnuppgift och inskriven i den nya strategin. Strategin styr hela OAJ:s verksamhet allt från lokalföreningarna till den riksomfattande nivån.  
 
– Hela medlemskåren involverades mer än någonsin tidigare i beredningen av den nya strategin. Och därför lyfter strategin fram just de saker som medlemmarna förväntar sig av oss, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.  

Medlemmarnas förväntningar och synpunkter 

OAJ-ledningen utmanade alla medlemmar att fundera på hur organisationsverksamheten ska utformas i framtiden. Under drygt ett års tid erbjöd vi många kanaler för att påverka linjedragningarna och ramarna för allas vår gemensamma organisationsverksamhet.  

Medlemmarna hade särskilt stora förväntningar på intressebevakningen, men man efterlyste också bättre välbefinnande i arbetet och att läraryrket skulle vara mera lockande. De här utformades till våra utvecklingslöften.

– Medlemmarna önskar också att organisationen förnyas på många sätt. Vi har till exempel en väldigt invecklad organisationsstruktur som medlemmarna fjärmar sig från. Vid OAJ-kansliet är vi beredda på modiga förändringar som skulle föra OAJ närmare medlemmarna och öka delaktigheten. Vid följande fullmäktigemöte ser vi om fullmäktigeledamöterna är redo att ta beslut som främjar en förnyelse, säger Luukkainen.

Läs mera om OAJ:s strategi