OAJ:s fullmäktige samlas - stor satsning på säkerheten

17.08.2020 - 09:45 Nyheter
Illustration
OAJ:s fullmäktigeledamot Tuulikki Hentilä fick munskydd och handdesinfektion vid anmälningen. Hon betonar var och ens ansvar för att hålla avstånd.

OAJ:s fullmäktigemöte inleds idag i Helsingfors. Fullmäktige ska bland annat besluta om organisationens nya strategi. I mötesarrangemangen har man följt de rekommendationer som har getts för att förebygga coronasmitta.

Vårens fullmäktigemöte sköts upp på grund av coronapandemin och ordnas nu istället den 17–19 augusti i Helsingfors. Det är inte möjligt att delta på distans, men mötet satsar på att trygga säkerhet och hälsa.

– OAJ strävar efter att följa de rekommendationer som har getts för att förbygga coronasmitta. Bland annat är sittplatserna på behörigt avstånd från varandra och fullmäktigeledamöterna använder munskydd. Vidare presenteras lägesrapporterna i intressebevaknings- och organisationsfrågor i videon som har bandats i förväg, säger Pekka Silkosuo, specialsakkunnig i organisationstjänster.

Förflyttningar mellan olika mötesrum har minimerats, utskottsarbetet sker i Teams och kanslipersonalen följer med mötet från sina egna arbetsstationer.

– Läget är oroväckande och man måste ta situationen på allvar, men det finns ingen orsak till panik. Man måste vara noggrann och var och en ansvarar för att till exempel hålla avstånd, säger fullmäktigeledamoten Tuulikki Hentilä.

Hentilä kommer från Kuusamo och representerar de allmänbildande lärarna.

– Vi har långa fullmäktigedagar framför oss, men det är roligt att vara på plats, se bekanta och ta viktiga beslut.  

På agendan medlemmarnas välbefinnande på jobbet

Fullmäktige ska bland annat godkänna OAJ:s nya strategi. Medlemmarna har involverats i strategiberedningen mera än någonsin tidigare. Mötet behandlar också reformen av organisationsverksamheten och inrättandet av en fond för att främja välbefinnande på jobbet.

– Ett av utvecklingslöftena för strategin är att främja medlemmarnas välbefinnande på jobbet. Därför diskuterar fullmäktige inrättandet av en fond och meningen är att rikta medel till utvecklingsprojekt och utbildning för välbefinnande på arbetet, säkerhet på arbetsplatsen och arbetarskydd.

Ny styrelse för organisationen och nya fullmäktigeordförande

På måndag väljs en ny ordförande och två vice ordförande för fullmäktige. På tisdag väljs en ny styrelse för OAJ. Mandatperioden för alla förtroendevalda börjar genast efter valet och pågår fram till vårmötet 2022.

Text: Maija-Leena Nissilä, Heikki Pölönen

Bild: Heikki Pölönen