OAJ:s höstfullmäktige samlas på distans

18.11.2020 - 09:59 Nyheter
Illustration

OAJ:s fullmäktige börjar idag och på grund av coronaepidemin hålls mötet på distans. Ledamöterna kommer bland annat att besluta om verksamhetsplanen för de följande två åren och om organisationsreformen.

Fullmäktige med 150 ledamöter sammanträder den 18–19 november. I höst ordnas mötet helt på distans via Teams.

– Ett distansmöte är det bästa alternativet i detta nu. Naturligtvis kräver ett distansmöte många specialarrangemang och nya saker att beakta, men jag hoppas att vi tillsammans gör mötet så smidigt som möjligt, säger Anna Renfors som är fullmäktigeordförande.

Reformlinjer och verksamhetsplanen

Fullmäktige ska bland annat besluta om verksamhetsplanen. OAJ:s nya strategi ligger till grund för verksamhetsplanen för åren 2021–2022 som anger målen för hela organisationens verksamhet. Vidare ska fullmäktige till exempel besluta om organisationsreformen och hur man går vidare med den.

– Jag hoppas att våra medlemmar i framtiden kan delta i en ännu mångsidigare verksamhet och att strukturerna förnyas medlemsvänligt. Utan medlemmar har vi heller ingen organisation. Därför måste all verksamhet utgå från medlemmen och strukturerna framför allt stödja medlemmarnas intressebevakning, betonar Renfors.