Educa har börjat - över 500 internationella gäster deltar i utbildningsmässan

24.01.2020 - 10:07 Nyheter
Illustration
OAJ:ns utvecklingschef Jaakko Salo har varit med och utformat det internationella programmet.

Mer än femhundra gäster från hela världen deltar i det internationella programmet på Educa-mässan som börjar idag. Gästerna får till exempel bekanta sig med de finländska lärarnas superkrafter.

För första gången ordnas det internationellt program på Educa mässan. Människor från hela världen deltar; bland annat från Japan, Kazakstan, Pakistan, Oman, Frankrike och Polen.

Det internationella programmet ordnas både på fredagen ​​och lördagen den 24–25 januari. För det här ändamålet har en egen scen uppförts i Helsingfors Mässcenter.

Lärare bygger framgång

Jaakko Salo som är utvecklingschef på OAJ, har varit med och planerat det internationella programmet. Han tror att internationella besökare lockas till Finland tack vare våra mångåriga framgångar i olika internationella utbildningsutvärderingar som till exempel PISA.

– Om man ska bekanta sig med en sak som har lett till Finlands PISA-framgångar, så är det lärarna. När allt kommer omkring bygger framgången på lärarna och deras fantastiska arbete, säger Salo.

Vad skiljer de finländska lärarna från många andra? Salo nämner särskilt den finländska lärarutbildningen och autonomin. Lärarna har tillräcklig frihet att välja de bästa undervisningsmetoderna och -materialen för den egna gruppen.

Enligt Salo är det svåraste och viktigaste i lärarnas arbete att i varje elev väcka entusiasm för lärandet.

– Eftersom jag själv har arbetat som klasslärare i 12 år, vet jag mycket väl att barnen är sinsemellan olika och att alla lär sig på eget sätt. Men precis varje elev tycker om känslan att lära sig, säger Salo.

Lärarna avslöjar sina superkrafter – titta på videon

OAJ, Utbildningsstyrelsen, Undervisnings- och kulturministeriet och Finlands mässcentrums internationella programhelhet lyfter mångsidigt fram vårt utbildningssystem och dess framgångsfaktorer samt globala utbildningsfrågor.

18 lärare berättar om sina "superkrafter" som till exempel kreativitet, självförtroende och sociala färdigheter i en video som har sammanställts för programmet;

– Videon belyser det faktum att lärarna gör ett krävande arbete och även med hjälp av sin personlighet. När man tänker på strukturer och utbildningsresurser måste insatserna fokuseras på att vi också i fortsättningen har begåvade, motiverade, passionerade och välmående lärare, säger Salo.

Se videon!

Text: Heikki Pölönen

Bild: Leena Koskela

 

Educa 24–25.1.2020