Permitteringar hotar privata daghem – OAJ stödjer medlemmarna

25.03.2020 - 13:39 Nyheter
Illustration

Privata daghemsföretag planerar omfattande permitteringar då färre barn deltar i småbarnspedagogiken under coronaepidemin. Vi stöder våra medlemmar och kräver att arbetsgivarna slopar sina permitteringsplaner.

Privata daghemsföretag planerar att permittera personal i rask takt. Det här på grund av coronaviruset och den tillfälliga lagändringen som möjliggör permitteringar i en snabbare takt.

OAJ:s arbetsmarknadsombudsman Timo Mäki säger att många medlemmar redan har tagit kontakt och att OAJ har inlett åtgärder för att stödja medlemmarna.

Kontaktpersoner behövs

Eftersom det finns få förtroendemän i den privata sektorn, uppmanar Mäki OAJ-medlemmarna att snabbt utse en kontaktperson. Då får OAJ:s intressebevakningsavdelning snabbare information om arbetsgivarens planer och vi kan effektivare hjälpa medlemmarna.

Det finns redan tiotals kontaktpersoner på Mäkis lista, men fler behövs för ett tillräckligt omfattande nätverk.

— Tillsammans med vårt juridiska team utarbetar vi riktlinjer för våra medlemmar som är lärare inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndare i händelse av permittering. Arbetsgivaren borde värna om sin yrkeskunniga personal också i svåra omständigheter.

Istället för permittering tid för planering, utvärdering och utveckling

Timo Mäki berättar att endel privata daghemsföretag redan har inlett permitteringsproceduren enligt gällande lagstiftning då man måste meddela om permittering minst 14 dagar i förväg.

Andra väntar på att den nya tillfälliga lagstiftningen ska träda i kraft inom kort. Tiden för meddelande om permittering ska enligt arbetsavtalslagen förkortas från nuvarande 14 dagar till fem dagar. 

— Man behöver inte permittera, inte ens med färre barn och personal på plats. Lärarna och föreståndarna kan distansarbeta och till exempel arbeta med lagstadgad planering, utvärdering och utveckling samt granska barnens individuella planer med mera, säger Mäki.

Mäki föreslår att om en lärare försätts i karantän på grund av coronaviruset, så kan hen göra upp planer och anvisningar för vikarien. När läraren är tillbaka på jobbet efter karantänen, får arbetstiden för planering, utvärdering och utveckling inte minska, även om läraren skulle ha arbetat med de här uppgifterna under karantänen.

Mäki lovar att OAJ kommer att göra sitt yttersta för att hjälpa medlemmarna i den permitteringsvåg som nu hotar.

Läs ministeriets meddelande den 20 mars. De nya riktlinjerna gäller endast privata daghem, inte kommunala. Ändringarna i lagstiftningen är tillfälliga.

Text: Riitta Korkeakivi
På svenska: MInna Rosenström
Bild: Leena Koskela

 

Coronaviruset: Anvisningar och information i undantagsförhållandena