Riksdagen godkände försök med tvåårig förskoleundervisning - OAJ understöder varmt

04.12.2020 - 17:05 Nyheter
Illustration

Riksdagen godkände på fredagen försöket med tvåårig förskoleundervisning. OAJ är mycket nöjd och dessutom glad att lekens betydelse betonas starkt i de läroplansgrunder som görs för försöket.

I augusti 2021 börjar många femåringar i den tvååriga avgiftsfria förskoleundervisningen tack vare försöket som nu har fått grönt ljus av riksdagen.

– En tvåårig förskoleundervisning stärker jämlikheten i utbildningen och främjar förskoleundervisningens kvalitet och genomslag, säger Auli Setälä, specialsakkunnig vid OAJ.

Lek och glädje betonas

För försöket utarbetas egna läroplansgrunder och de lokala läroplanerna görs upp våren 2021.

Utbildningsstyrelsen begärde i november utlåtanden om utkastet till läroplansgrunderna. OAJ konstaterade i sitt utlåtande att leken och dess betydelse framträder tydligt.

– Det är glädjande att se att utöver de nuvarande läroplansgrunderna ser man på lärandet som en helhet där också lärmiljön, positiva lärupplevelser och glädje betonas, säger Setälä.

Försöket med tvåårig förskoleundervisning pågår åren 2021–2024 och är avsett för barn födda 2016 och 2017. Kommunerna och verksamhetsställena som deltar i försöket väljs slumpmässigt.

Bekanta dig med OAJ:s utlåtande (fi)