Tjänste- och arbetskollektivavtalen är fortsättningsvis i kraft

30.01.2020 - 15:01 Nyheter
Illustration

OAJ och FOSU sade igår upp alla tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Nuvarande avtal följs som vanligt ända tills man har enats om nya kollektivavtal och de har trätt i kraft.

Är de nuvarande avtalen i kraft även om de sades upp den 29 januari?

Ja. De nuvarande tjänste- och arbetskollektivavtalen är fortsättningsvis i kraft fram till avtalsperiodens slut 31.3.2020. Avtalen tillämpas som vanligt ända tills man har enats om nya kollektivavtal och de har trätt i kraft.

Måste jag ännu arbeta så kallade kiky-timmar, fast avtalen har sagts upp?

Ja. Arbetstidsförlängningen, de så kallade kiky-timmarna, tillämpas fortsättningsvis i enlighet med avtalet.

Vad händer efter den 31 mars?

Om man inte har enats om nya tjänste- och arbetskollektivavtal före de nuvarande går ut, så tillämpar man de gamla avtalen tills nya kollektivavtal finns och har trätt i kraft. Avtalslöst tillstånd kallas tiden efter att avtalsperioden har gått ut och man står utan nytt avtal. I avtalslöst tillstånd är det också möjligt att vidta påtryckningsåtgärder mot arbetsgivaren. Anställningsvillkoren fortsätter och lön betalas som vanligt.

I avtalslöst tillstånd råder inte längre fredsplikt – vad betyder det?

Arbetsfred betyder att när ett tjänste- eller arbetskollektivavtal är i kraft får man inte vidta stridsåtgärder. I ett avtalslöst tillstånd råder inte längre fredsplikt och då är olika påtryckningsåtgärder tillåtna. Í det här sammanhanget ska arbetsfred inte förväxlas med arbetsro i skolor och läroanstalter.

I avtalslöst tillstånd kan OAJ till exempelvis utlysa förbud mot övertidsarbete eller byte av arbetsskift eller varsla om strejk. Arbetsgivaren kan i sin tur utlysa lockout.

När tillämpar man inte längre gamla tjänste- och arbetskollektivavtal?

När man har kommit överens med arbetsgivaren om nya avtalsbestämmelser och nytt tjänste- och arbetskollektiv träder i kraft, tillämpas inte längre tidigare avtal.

 

OAJ förhandlar

  • Tjänste- och arbetskollektivavtalen för OAJ-medlemmarna går ut 31.3.2020.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

PST! Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med !