Vasa permitterar lärarna inom den grundläggande utbildningen i tre dagar

22.09.2020 - 12:10 Nyheter
Illustration

Vasa stad permitterar lärarna inom den grundläggande utbildningen i tre dagar. Permitteringarna riktas till lärararbetsdagarna för planering och utbildning. Rektorerna permitteras i 14 dagar.

Vasa stadsstyrelse beslutade vid sitt möte den 21 september om permitteringar som gäller stadens personal. Permitteringarna varierar mellan 3 och 14 dagar och en del tjänster omfattas inte alls.

Lärarna inom den grundläggande utbildningen permitteras för tre dagar. Permitteringarna inriktas på de dagar som är avsedda för planering av arbetet och utbildning. Permitteringarna genomförs i år och på nästa års sida. Rektorerna permitteras i 14 dagar.

Permitteringarna gäller inte lärare inom utbildningen på andra stadiet i gymnasierna och yrkesläroanstalten Vamia, där finansieringsbasen är en annan.

Inom småbarnspedagogiken permitteras en del av den personal som arbetar med barnen i sju dagar. Permitteringarna gäller de arbetstagare som inte var permitterade i våras till följd av den exceptionella situation som coronaviruspandemin orsakade.

— OAJ fördömer att kommunerna tar till permitteringar för att spara. Även om man i Vasa inleder permitteringar, beaktade staden de olika uppgifterna inom sina verksamhetsområden samt visade bedömningsförmåga och ansvarstagande beträffande kommunens skyldigheter. Staden såg till kommuninvånarnas rättigheter, personalens resurser och gjorde permitteringarna skäligare inom bildningsväsendet. Här inverkade också en aktiv lokal förhandlingsverksamhet och ansvarsfullare samarbete än vanligt. Också trista beslut kan förberedas väl och bättre slutresultat åstadkommas, säger OAJ:s utvecklingschef Niku Tuomisto.

— Tyvärr tar inte permitteringshoten slut här. Nya samarbetsförhandlingar är under uppsegling och permitteringar kan bli aktuella även i andra större städer. Samarbetsförhandlingar är på hälft i tio kommuner.

Tuomisto påminner om att regeringen beslutade i samband med budgetmanglingen om ett tilläggsstöd på 1,45 miljarder euro för kommunekonomin.

– Det är inte motiverat att omkring tio kommuner fortsättningsvis förbereder eller överväger permitteringar inom utbildning och småbarnspedagogik. Kommunerna måste beakta statens tilläggsstöd och slopa permitteringarna, kräver Tuomisto.