Antalet ordinarie OAJ-medlemmar ökade en aning

10.02.2021 - 15:45 Nyheter
Illustration

Ifjol ökade antalet ordinarie OAJ-medlemmar en aning. Flest nya medlemmar kom från småbarnspedagogikens område och den allmänbildande utbildningen. Cirka nio av tio lärare hör till OAJ.

OAJ:s organisationsdirektör Pasi Pesonen säger att det är särskilt glädjande att medlemsantalet har stigit, med tanke på att den fackliga organisationsgraden överlag sjunker i Finland.

– Antalet ordinarie medlemmar ökade för första gången sedan år 2014. Det här beror antagligen delvis på coronasituationen och på fjolårets avtalsförhandlingar, menar Pesonen.

OAJ är den enda fackföreningen som förhandlar om tjänste- och arbetskollektivavtalen för undervisningssektorn.

Förutom intressebevakning erbjuder OAJ omfattande medlemsservice, utbildning och andra medlemsförmåner.  Enligt Pesonen har vi också lyckats bättre markandsföra medlemsförmånerna och betydelsen av facklig anslutning.

Vid årsskiftet hade OAJ 116 388 medlemmar, av vilka 87 180 var ordinarie medlemmar. OAJ är fortfarande den klart största medlemsorganisationen i Akava.

Dela