Arbetarskyddsfullmäktige med i coronagrupper

17.02.2021 - 15:28 Nyheter
Illustration

Corona medförde utmaningar också för arbetarskyddet. Ett fungerande arbetarskyddssamarbete är i arbetsplatsgemenskapernas intresse och eventuella brister ska tas på allvar.

Arbetarskyddscentralen genomförde i december 2020 en uppföljningsundersökning som riktade sig till kommunsektorns arbetarskyddschefer, arbetarskyddsfullmäktige och personalens företrädare. Av svaren framgick att det fortsättningsvis finns brister i arbetarskyddssamarbetet under undantagsförhållandena. Problemet har också uppdagats på arbetsplatser med OAJ-medlemmar.

– Corona medförde nya utmaningar och behov också inom arbetarskyddet. När epidemin bröt ut var samarbetsformerna oklara och man visste inte vem som ger instruktioner och anvisningar eller när. I krisen glömde man bort arbetarskyddssamarbetets möjligheter. En arbetarskyddsfullmäktig representerar personalen och arbetsgemenskaperna skulle känna sig tryggare ifall arbetarskyddsfullmäktigen skulle sitta med i coronagrupperna, konstaterar Sari Melkko och Teija Golnick som är OAJ:s specialsakkunniga i arbetshälsa.

Det finns fortsättningsvis brister i arbetarskyddssamarbetet under undantagsförhållandena.

Enligt Arbetarskyddscentralens undersökning upplevde man till och med att arbetarskyddssamarbetet minskade jämfört med vanligt, och att varken arbetarskyddsfullmäktige eller arbetarskyddschefen involverades tillräckligt i behandlingen av anvisningarna som gällde hälsa och säkerhet.

– Bristerna framkommer i medlemmarnas kontakter och frågor till OAJ. Vi blir kontaktade i ärenden som ett fungerande arbetarskyddssamarbete skulle bemöta och reda ut på arbetsplatserna. Problemet är att arbetarskyddsfullmäktigen inte ges möjlighet att delta i det behövliga samarbetet, säger Sari Melkko och Teija Golnick.

Arbetarskyddsfullmäktigen känner till vardagen på arbetsplatserna.

Eftersom arbetarskyddsfullmäktigen känner till hur arbetsplatserna fungerar, skulle det vara naturligt att involvera dem när man funderar på verksamheten och anvisningar i coronatider. Också informationsgången är viktig.

– Till exempel den interna informationen är viktig med tanke på  att öka arbetssäkerheten, eftersom man bara kan agera rätt då man har korrekt information. I coronatider kan situationerna ändras snabbt och en fungerande informationsgång är A och O. 

319 respondenter svarade på Arbetarskyddscentralens enkät i december 2020. Av dem var närmare en tredjedel arbetarskyddschefer, sju av tio arbetarskyddsfullmäktige och en liten grupp andra personalföreträdare. Motsvarande enkätundersökning gjordes i början av coronaepidemin i april 2020. 

Text: Henna Honkalo
På svenska: Minna Rosenström
Bild: Leena Koskela