Serviceavbrott i Egna uppgifter och registersystemet Edustettavat jäsenet och i och i andra tjänster som kräver inloggning torsdagen den 7 december från klockan 14.  Avbrottet pågår fram till följande morgon cirka klockan 7.

Arbetslivsbarometern kartlägger lärarnas arbetsförhållanden – enkätundersökning pågår

26.11.2021 - 13:46 Nyheter
Illustration

OAJ genomför vartannat år en arbetslivsbarometer för utbildningssektorn som kartlägger lärarnas välbefinnande, arbetsförhållanden och säkerhet. Undersökningen skickades förra veckan till 8 000 slumpmässigt utvalda OAJ- och FSL-medlemmar.

Det är nu femte gången som OAJ med hjälp av en arbetslivsbarometer undersöker hur lärarna mår i arbetet. I undersökningarna som gjordes åren 2017 och 2019 framkom inga större skillnader i resultaten, men mindre avvikelser fanns beträffande brådska och våld som båda undergräver arbetslivskvaliteten. 

– När den förra undersökningen gjordes hade coronaviruset ännu inte slagit till. Nu kommer corona helt säkert att påverka resultaten i årets undersökning. Många undersökningar har genomförts under coronaepidemin, men också arbetslivsbarometern är viktig redan beträffande kontinuiteten, säger Teija Golnick, specialsakkunnig vid OAJ. 

– Det är därför viktigt att så många av de tillfrågade som möjligt deltar i enkätundersökningen.

Resultaten av arbetslivsbarometern år 2021 publiceras i början av 2022. Resultaten av barometern används bland annat i intressebevakningen.

Läs om tidigare barometrar