Avtalsförhandlingarna 2022: UKTA och lärarna inom småbarnspedagogik

14.12.2021 - 13:40 Nyheter
Illustration

OAJ-medlemmarna omfattas av många olika tjänste- och arbetskollektivavtal som alla avtalas vid olika förhandlingsbord med arbetgsgivarna. Anställningsvillkoren för de kommunala lärarna inom småbarnspedagogik anges i UKTA del G. OAJ avtalar direkt med Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT om de här villkoren.  

Vilka OAJ-medlemmar omfattas av UKTA del G?

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal UKTA del G tillämpas på behöriga lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik samt daghemsföreståndare och dem som arbetar på sjukhus och i klubbverksamhet.

Varför är vårens avtalsförhandlingar viktiga för lärarna inom småbarnspedagogik?

Lärarna inom småbarnspedagogik har en olovligt dålig lön i förhållande till uppgiftens svårighetsgrad. Det finns också många andra anställningsvillkor som bör förbättras.

Under den senaste tiden har man i offentligheten diskuterat löner och arbetsförhållanden för lärare inom småbarnspedagogik och den stora allmänheten anser att lönerna borde fås upp och arbetsförhållandena förbättras. Nu finns det alltså ett stort tryck på att få till stånd korrigerande åtgärder.

Det är nu första gången som man avtalar om anställningsvillkoren för undervisningspersonalen inom småbarnspedagogik vid UKTA-avtalsbordet. I praktiken innebär det att man avtalar direkt med KT om anställningsvillkoren i stället för genom avtalsorganisationen FOSU som tidigare. Vid UKTA-bordet är det specialsakkunniga Kirsi Sutton som är OAJ:s ansvariga förhandlare.

Vad avtalades i förra avtalsrundan?

I förra avtalsrundan ingicks det historiska avtalet om att överföra lärarna inom småbarnspedagogik från det allmänna kommunala avtalet AKTA till det kommunala avtalet för undervisningspersonal UKTA. I september år 2021 överfördes omkring 17 000 lärare till UKTA.

Vad har hänt under avtalsperioden?

Under avtalsperioden har man bland annat förhandlat om hur överföringen till UKTA genomförs, det vill säga vilka avtalsbestämmelser som överförs från AKTA till UKTA del G.

I samarbetsgruppen har man även förhandlat om avtalsbestämmelser och anställningsvillkor för hela personalen inom småbarnspedagogik, det vill säga även för de medlemmar som förblir kvar i AKTA. Här har förhandlingsdirektör Petri Lindroos förhandlat för OAJ.

Läs mera om arbetsgrupperna här.

 

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!