De yrkesbaserade pensionsåldrarna kunde tyvärr inte ändras

05.03.2021 - 11:19 Nyheter
Illustration

Europeiska människorättsdomstolen kommer inte att utreda OAJ:s klagomål om höjningen av de yrkesbaserade pensionsåldrarna. Domstolen ansåg att det inte fanns orsak att misstänka brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vid OAJ är man besviken på utgången.

Rättsprocessen som har pågått i flera år angående höjningen av de yrkesbaserade pensionsåldrarna har nått ett slut. OAJ tog saken ända till den europeiska människorättsdomstolen men utan resultat.

- Vi har försökt allt. Det faktum att ärendet inte ens togs till egentlig behandling var en stor besvikelse, säger OAJ:s arbetsmarknadsjurist Kai Kullaa.

OAJ hade lovat sina medlemmar att kämpa in i det sista kring frågan om de redan avtalade yrkesbaserade pensionsåldrarna för lärare. Nu har man vänt på den sista stenen och ärendet är färdigbehandlat.

OAJ motsatte sig höjningen genast från början

OAJ har bestridit ändringen sedan den senaste pensionsreformen 2017. Först i besvärsnämnden, sedan i försäkringsdomstolen och till sist i den europeiska människorättsdomstolen.

Enligt Kulla var det en principfråga. Fram till år 1989 hade en del arbetstagare i statens och kommunens tjänst så kallade yrkesbaserade pensionsåldrar som var lägre än dåvarande allmänna pensionsåldern på 65 år.

Då systemet slopades, fick arbetstagarna själva välja att antingen behålla sin yrkesbaserade pensionsålder eller byta till den allmänna pensionsåldern. Ett byte uppmuntrades bland annat genom nya förtidspensionsalternativ.

I samband med pensionsreformen år 2017 höjdes de yrkesbaserade pensionsåldrarna successivt med början från år 2018. 

OAJ har några tusen medlemmar som behöll sina yrkesbaserade pensionsåldrar.

– Vi anser att det var fel att deras pensionsålder höjdes, konstaterar Kullaa.

Dela