Ett nytt löne- och arbetstidssystem under planering

15.09.2021 - 16:16 Nyheter
Illustration

I ett klämförslag som godkändes vid OAJ-fullmäktiges vårmöte förutsattes att en ny typ av löne- och arbetstidssystem ska utvecklas. Förslaget diskuterades för första gången i OAJ:s inkomst- och lönepolitiska kommitté i början av september. Förslaget har också presenterats för OAJ:s styrelse.

OAJ:s fullmäktige har förutsatt att ett nytt system för lön och arbetstid ska utvecklas. Systemet utvecklas i sakta mak inom de ramar som OAJ:s inkomst- och lönepolitiska kommitté har gett. De preliminära ramarna för löne- och arbetstidssystemet diskuterades för första gången vid kommitténs möte den 2 september. Förarbetet presenterades också vid OAJ:s styrelsemöte den 14 september.

– Det finns inget färdigt system, men målet är att utveckla den preliminära stommen under ledning av inkomst- och lönepolitiska kommittén. Det handlar inte om ett årsarbetstidssystem, utan om att vidareutveckla det nuvarande systemet som bygger på undervisningsskyldighet, säger Petri Lindroos som är OAJ:s förhandlingschef.

Ett nytt utkast till ett löne- och arbetstidssystem är tänkt att presenteras för OAJ:s fullmäktigeledamöter vid höstmötet i november.

— För närvarande är innehållet fortfarande helt på startlinjen och frågan har inte diskuterats med arbetsgivaren. När det är dags för fullmäktigemötet har vi säkert mer att berätta om innehållet i förslaget, menar Lindroos.

Text: Milla Eronen
På svenska: Minna Rosenström
Bild: Leena Koskela