Försöket med årsarbetstid i den grundläggande utbildningen är snart i mål

28.05.2021 - 13:31 Nyheter
Illustration

Det treåriga årsarbetstidsförsöket i grundskolan avslutas nu i Helsingfors, Vanda, Vasa och Lahtis. Försöket pågår ännu ett år i Jyväskylä.

År 2018 inledde sju grundskolor med åk 1–6 försök med årsarbetstid. Två skolor avbröt försöket efter det andra året. Senare anslöt sig ännu två enhetliga grundskolor till försöket. Försöket fortsätter ännu några skolor i ett eller två år. 

I Helsingfors ville en skola fortsätta försöket, men lärarföreningen HOAY motsatte sig det här. I Vanda gav lokalföreningen tillstånd för en skola att ännu fortsätta försöket.

Feedback hjälper vidare

OAJ och KT Kommunarbetsgivarna genomförde i våras en enkätundersökning där de lärare som deltog i försöket fick dela med sig av sina erfarenheter av den nya arbetstidsmodellen. Svarsprocenten var 63.

Rektorerna får en separat enkät. Dessutom kommer Arbetshälsoinstitutet att undersöka hur försöket har påverkat välbefinnandet i arbetet. 

Enligt preliminära resultat gav lärarna vitsordet 7+ för försöket med årsarbetstid. Hälften av lärarna som deltog i försöket ansåg att arbetstid som baseras på undervisningsskyldighet passar bättre för deras arbete än årsarbetstid. 62 procent av de tillfrågade hoppades att försök med en ny arbetstidsmodell fortsätter. Alla lärare ansåg att det första försöksåret var det svåraste. 

Aleksi Tervamaa, specialsakkunnig vid OAJ, är nöjd med den feedback som försöket gett. Tervamaa påpekar att från ett så pass litet försök kan man inte dra långtgående slutsatser. Ändå bidrar responsen till att vidareutveckla avtalsmodeller, vilket också OAJ:s fullmäktige förutsätter av förhandlarna. 

Läs mer om lärarnas erfarenheter av årsarbetstidsförsöket i Opettaja och på oaj.fi.

Text: Henna Honkalo ja Riitta Korkeakivi
Bild: Leena Koskela