Frågor om läroplikten? Haka på våra FB-live sändningar!

12.01.2021 - 14:56 Nyheter
Illustration

I januari ordnar OAJ tre diskussions- och infomöten i Facebook om utvidgningen av läroplikten. OAJ:s sakkunniga diskuterar den aktuella frågan och tittarna kan ställa frågor och kommentera.

I livesändningarna diskuteras utvidgningen av läroplikten enligt de olika utbildningsstadierna som omfattas. Sändningarna ordnas tre eftermiddagar i följd mellan klockan 16–17 enligt följande:

19 januari: yrkesutbildningen och folkhögskolor
20 januari: gymnasieutbildningen
21 januari: den grundläggande utbildningen

Delta i sändningarna via facebook.com/oajry.

Viktigt att informationen når elev- och studiehandledarna

OAJ-kansliet har fått många frågor om reformen.

Det är givetvis på utbildningsanordnarens ansvar att eleverna i åk 9 och vårdnadshavarna får information om vad reformen går ut på och vad det innebär för ungdomarna. Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen informerar om saken till utbildningsanordnarna som i sin tur informerar skolorna och läroanstalterna.

Eftersom reformen gäller eleverna i åk 9 och studiehandledningen är central, är det oerhört viktigt att elev- och studiehandledarna får tillräcklig information om övergången. OAJ samarbetar i frågan med ministeriet och UBS.

Bild: Leena Koskela