Fullmäktige sänkte medlemsavgiften till 0,8 procent

18.11.2021 - 20:18 Nyheter
Illustration

Medlemsavgiften till OAJ sjunker. Det här beslutet tog fullmäktige idag. Redan i våras beslöt fullmäktige att sänka medlemsavgiften från 0,95 procent till 0,90 procent för år 2022. Idag togs beslutet att ytterligare sänka medlemsavgiften.

Medlemsavgiften till OAJ är i år 0,95 procent. Vid vårens fullmäktigemöte beslöts det att avgiften sänks till 0,9 procent år 2022. Frågan behandlades på nytt och nu kommer medlemsavgiften att sjunka till 0,80 procent.

Fullmäktige har också gett styrelsen befogenhet att besluta om nödvändiga organisatoriska stridsåtgärder för avtalsområden som står utan nya avtal och som omfattar högst fem procent av organisationens ordinarie medlemmar.

Vidare godkände fullmäktige budgeten för 2022 och mellanbokslutet för 1.1–31.8.2021.

Text: Milla Eronen
Foto: Leena Koskela