I Forssa med omnejd får undervisningspersonalen redan coronavaccin

27.04.2021 - 16:43 Nyheter
Illustration

Forssa välfärdsdistrikt erbjuder lärarna vaccin mot covid-19 när vaccineringstider annulleras. Närmare ett par hundra lärare från daghem, grundskolor och gymnasier har redan tagit tillfället i akt.

Forssa välfärdsdistrikt som omfattar Forssa stad, Humppila, Jokioinen, Tammela och Ypäjä, har beslutat att prioritera undervisningspersonal i coronavaccineringen. Vaccin som bli över på grund av annullerade tider erbjuds lärare som har meddelat sitt intresse till hälsomyndighetens vaccineringspool.

— När läraren får besked om att det finns vaccin att få, får läraren genast fara i väg. Också på lektionstid, berättar huvudförtroendeman Jukka Lampila.

Undervisningspersonalen är glad över samkommunens prioriteringsbeslut.

— Uppskattningsvis mer än hälften av lärarna i daghem och skolor har anmält sig som frivilliga till vaccineringspoolen. Jag tycker att det är motiverat att prioritera lärare för att begränsa smittspridningen och trygga säkerheten i arbetet, säger Lampila.

Forssa välfärdsdistrikt ställde krav på snabbt agerande för att verksamheten ska fungera.

— Villkoret var att personen som erbjuds vaccin måste komma snabbt på plats efter att meddelande om vaccineringen har fåtts. Rektorerna och daghemsföreståndarna ser till att det finns personal som tar hand om barnen och eleverna under tiden, säger Jarmo Pynnönen, bildningsdirektör i Forssa.

— Det här är toppen! Förhoppningsvis tar andra kommuner modell av Forssa välfärdsdistrikt, säger OAJ:s specialsakkunniga Teija Golnick.

Enligt Ilkka-Pohjalainen har lärare i Vasa också vaccinerats i april då hundratals vaccindoser annars skulle ha gått till spillo.

Text: Milla Eronen
På svenska: Minna Rosenström
Foto: Leena Koskela