Läraren uppmuntrade Ina Mikkola bli journalist redan i gymnasiet – på den vägen är hon fortfarande

04.10.2021 - 20:52 Nyheter
Illustration
En av de viktigaste frågorna i världen är att alla människor ska få en så bra och jämlik utbildning som möjligt, säger Ina Mikkola. Foto: Konsta Leppänen.

Journalisten, regissören och författaren Ina Mikkola blev intresserad av mediebranschen på redaktionen Nuorten Ääni, som hennes dåvarande lärare i talkonst uppmuntrade henne att söka till. Kurser i talkonst har varit till mycket stor nytta också senare, när Mikkola i sitt arbete på ett mångsidigt sätt behöver färdigheter i att argumentera och uttrycka sig själv.

Som sin mest oförglömliga lärare utser hon Kaisa, som var hennes lärare i talkonst under gymnasietiden.  

– Kaisa hade en särskilt passionerad inställning till sitt arbete, och hon ville göra sitt arbete noggrant och utförligt. Hon ansåg att alla elever var individer och ville lyfta fram vars och ens egna styrkor, berättar Ina Mikkola.  

Kaisa hade en särskilt passionerad inställning till sitt arbete, och hon ville göra sitt arbete noggrant och utförligt.

Mikkola säger att Kaisa samtidigt var snäll och krävande: hon var omtänksam, men hon kunde också ge konstruktiv respons och nödvändig kritik. Med Kaisa var det lätt att vara den du är.  

– Det bästa med Kaisa var hur hon visade sin entusiasm och rycktes med i elevernas arbete. Jag minns fortfarande Kaisas breda leende som spred sig över hennes ansikte när hon såg en elev lyckas, oavsett om det var jag eller någon skolkompis. Hon visade sin entusiasm öppet för oss och stödde därmed vår framgång genom att visa att vi var på rätt väg, säger Mikkola.  

Jag minns fortfarande Kaisas breda leende som spred sig över hennes ansikte när hon såg en elev lyckas.

På kurserna lärde vi oss viktiga saker

I gymnasiet fanns många kurser i talkonst, och Mikkola deltog på alla kurser. Kaisa var en yrkeskunnig lärare som gjorde kurserna intressanta och inspirerande. På dessa kurser fick Mikkola många lärdomar som hon fortfarande har nytta av i sitt arbete som redaktör. Hon kan inte bara uttrycka sig skickligt utan också argumentera för sin åsikt. Dessutom lärde hon sig på kurserna att läsa och tolka samhälleliga debatter.

Kaisa var en yrkeskunnig lärare som gjorde kurserna intressanta och inspirerande. 

– De kurser som Kaisa undervisade i och det kunnande som Kaisa har delat med oss genom sitt arbete har haft en stor betydelse för utvecklingen av min yrkesskicklighet, eftersom muntlig framställning är en mycket viktig del av mitt arbete.

Arbetet på Nuorten Ääni väckte Inas intresse för mediebranschen  

En dag tog Kaisa med sig en A4-lapp till klassen. På papperet fanns en annons om redaktionen
Nuorten Ääni, som är Helsingfors stads projekt inom mediefostran. På redaktionen skapade man riktiga artiklar för Helsingin Sanomat, Yle och Suomen Kuvalehti.  

Kaisa uppmuntrade Mikkola att söka till redaktionen, och därefter tillbringade  Mikkola nästan all sin fritid där under gymnasietiden. Hon blev intresserad av journalistik och mediearbete också i större utsträckning och efter gymnasiet började hon på yrkeshögskolan studera film- och tv-branschen. Bland lärarna vid yrkeshögskolan kommer hon särskilt ihåg Minna. 

Kaisa uppmuntrade Mikkola att söka till redaktionen, och därefter tillbringade  Mikkola nästan all sin fritid där under gymnasietiden. 

– Jag älskade hur Minna utmanade studenterna. Hon lyssnade också noga på vilka önskemål
vi studenter hade. Jag ville också ha henne uttryckligen som handledare för mitt lärdomsprov, för jag ville utvecklas, och jag visste att med henne kom jag inte lätt undan. Det är just sådana lärare som behövs, för att vi ska få bra experter.

Och visst blev Mikkola en expert och hennes karriär är fortfarande på den väg som hennes lärare
Kaisa i gymnasiet uppmuntrade till.  

– Jag har ofta funderat, att tänk om Kaisa inte hade tagit med den där infolappen till klassen. Då kanske jag aldrig hade blivit journalist och jag skulle kanske arbete med något annat nu.

”Jag är en stor vän av utbildning” 

Mikkola berättar att hon i synnerhet som kvinna är tacksam för den utbildning hon fått, eftersom hon vet att det inte är någon självklarhet överallt. Besök i skolor, till exempel i Nepal och USA, har fått
henne att inse hur bra saker och ting är i Finland. 

Mikkola berättar att hon i synnerhet som kvinna är tacksam för den utbildning hon fått, eftersom hon vet att det inte är någon självklarhet överallt.

– En av de viktigaste frågorna i världen är att alla människor ska få en så bra och jämlik utbildning
som möjligt. Utbildningen säkerställer att vi är civiliserade individer, den lär oss att tänka kritiskt
och förhoppningsvis hjälper den oss också att vara bättre människor gentemot varandra. Utbildning är det viktigaste för ett civiliserat och demokratiskt samhälle. Jag är en stor vän av utbildning.

 

Berätta din historia och säg #TackLärare!

Om du skulle nämna en lärare som du alltid kommer att minnas, vem skulle det vara? Ina Mikkola, Jani Toivola, Peter Nyman och Seela Sella berättar sina egna historier om någon lärare, som bidragit till att de är där de är i dag. Nu är det din tur: berätta din historia och säg #TackLärare.

VI FORMAR FRAMTIDER