Inga nedskärningar i utbildningen - OAJ säger tack till regeringen

30.04.2021 - 11:34 Pressmeddelande
Illustration

Efter en lång budgetmangling blev det klart att utbildningen inte drabbas av resursnedskärningar. Också många lösningar som stärker sysselsättningen är investeringar i utbildningen. OAJ:s ordförande Olli Luukkainen tackar regeringen för prioriteringen som visserligen borde ha varit självklar.

OAJ är nöjd över att utbildningen inte drabbas av nedskärningar de kommande åren till skillnad från en del andra sektorer. Men helt nöjd är OAJ ändå inte med budgeten.

– Vi hoppades att den extra finansieringen som nu är av engångsnatur skulle ha blivit permanent. Grunden för småbarnspedagogik och utbildning måste särskilt stärkas åren efter corona, betonar Olli Luukkainen.

OAJ:s mål var att yrkesutbildningens extra finansiering på cirka 80 miljoner euro för ett år i taget skulle ha blivit permanent. Extra finansieringen är till bland annat för att rekrytera lärare, men engångsinvesteringar är dåligt lämpade och otillräckliga för det här ändamålet.

Permanent finansiering skulle också ha behövts för att ändra stödundervisning i gymnasiet och den grundläggande yrkesutbildningen till lagstadgad.

Kunskapsluckorna måste fyllas

OAJ har föreslagit ett nationellt strategiskt program där alla kommuner och utbildningsanordnare utarbetar en plan för att fylla kunskapsluckorna och regeringen i sin tur erbjuder ett statligt bidrag för detta.

Pengar för att åtgärda kunskapsluckorna utlovas i nästa tilläggsbudget. Det behövs absolut och pengarna måste öronmärkas så att de inte går till att balansera upp kommunernas ekonomi.

– Luckorna i lärandet är obestridliga och dessutom har barn och unga även sociala och psykiska problem. Det behövs stöd och handledning samt åtgärder i elev- och studerandevården i skolor och läroanstalter.

– OAJ hade hoppats på beslut redan i budgetmanglingen, men är ändå nöjd med regeringens löfte om att återkomma till frågan genast i nästa tilläggsbudget eftersom saken är brådskande.