OAJ:s Olli Luukkainen oroad över undervisningsresurserna för yrkesutbildningen

23.09.2021 - 09:45 Nyheter
Illustration

OAJ:s ordförande Olli Luukkainen kräver att yrkesutbildningsanordnarna reserverar tillräckliga resurser för undervisning och handledning för att genomföra den utvidgade läroplikten. Reformen är viktig, men den får inte genomföras på bekostnad av lärarnas och chefernas ork.

OAJ:s ordförande Olli Luukkainen kräver att yrkesutbildningsanordnarna reserverar tillräckliga resurser för undervisning och handledning för att genomföra den utvidgade läroplikten. Läropliktsåldern höjdes i år till 18 år. Sedan i våras har alla som går ut grundskolan skyldighet att fortsätta studera antingen i yrkesläroanstalt eller gymnasium. Ändringen har krävt omställningar och resulterat i extra arbete, särskilt i yrkesläroanstalter.

– Vi måste noga följa med hur den utvidgade läroplikten genomförs. Det är resurserna som avgör hur reformen lyckas. Har läroanstalterna finansiering så att de kan köpa mera arbetstid av lärarna eller är tanken den att lärarna på samma tid ska utföra extra arbete utöver sina tidigare uppgifter? Det senare kommer inte på fråga, säger Luukkainen.

– Basfinansieringen för yrkesutbildningen måste etableras på en högre nivå än i dag. Då kan också den utvidgade läroplikten genomföras högklassigt. Planeringen av yrkesutbildningen lider av att en betydande del av lärar- och handledningsresurserna är tidsbestämda år efter år.

Regeringen anvisade vid höstens budgetmangling i september 70 miljoner euro till att avlöna yrkeslärare. Även om Luukkainen välkomnar pengarna gav det en påminnelse om att det år efter år brister i basfinansieringen som ständigt måste lappas ihop.

Luukkainen kräver att lärarna i ro ska få fokusera på det grundläggande arbetet, det vill säga undervisning och handledning, och att minska det kunskapsglapp som har uppstått under de exceptionella tiderna.

– Lärarnas ork prövas mycket hårt. Det är nu av största vikt att se till att avtalet om årsarbetstid följs och att allt lärararbete får resurser efter det verkliga behovet.

OAJ understödde läropliktsreformen så att alla unga åtminstone får en examen från andra stadiet och att skolavhopp förhindras.

– Reformen är viktig, men den får inte genomföras på bekostnad av lärarnas och chefernas ork, betonar Luukkainen.

OAJ:s landskapsturné fortsätter i Brahestad och Rovaniemi

Olli Luukkainen besöker idag yrkesläroanstalten Axxell i Karis. OAJ och dess svenskspråkiga lärarorganisation FSL besöker Västra Nyland som en del av landskapsturnén OAJ on the Road.

OAJ on the Road startade den 9 september i Kuopio och fortsätter den 7 oktober i Brahestad och 8 oktober i Rovaniemi.

Dela