Karleby och Lundo slopar lärarpermitteringar

03.02.2021 - 15:42 Nyheter
Illustration

Lärarpermitteringar avblåstes i Karleby och Lundo när kommunekonomin förbättrades. Huvudförtroendemännens och lokalföreningarnas aktiva påverkansarbete och engagemang spelade en betydande roll.

I slutet av fjolåret beslutade Karleby och Lundo att permittera hela undervisningspersonalen i två veckor. Permitteringarna skulle genomföras först hösten 2021, eftersom man inte ville förlora det statliga coronastödet.

– Permitteringar äventyrar alltid elevernas rätt till undervisning och en säker lärmiljö. Också rektorerna ansåg att en lång permittering skulle vara svår att genomföra, säger Timo Rajaniemi som är huvudförtroendeman i Karleby.

– Vi var överens med kommunen om att det inte är läge att permittera. Vi satte käppar i hjulet och tog till alla medel vi kunde för att få kommunstyrelsen att återta permitteringsbeslutet som gällde cirka 270 lärare, säger huvudförtroendeman Jussi Tanhuanpää i Lundo.

I Karleby gällde permitteringsbeslutet alla lärare, det vill säga 540 lärare i grundskola och gymnasium samt cirka 150 lärare inom småbarnspedagogik. Lokalföreningen OAJ Karelby begärde omprövning av permitteringsbeslutet. Också föräldraföreningar var aktiva och gjorde en gemensam omprövningsbegäran. När stadens ekonomi började se ljusare ut, föreslog stadsdirektören att man skulle slopa permitteringarna, vilket godkändes av stadsstyrelsen för ett par dagar sedan.

OAJ:s utvecklingschef Niku Tuomisto säger att Karlebys och Lundos agerande inger hopp om att också andra kommuner kan återta sina beslut och slopa planerade permitteringar.