Krångel med OAJ:s nya registersystem – kö till vår medlemsservice

18.08.2021 - 20:00 Nyheter
Illustration

OAJ fick ett nytt medlemsregistersystem i somras. I registret finns uppgifter om medlemmar, föreningar, arbetsgivare och förtroendevalda. Beklagligt nog uppstod många problem när det nya systemet togs i bruk.

Ett nytt medlemsregistersystem har varit under arbete i flera år. Det nya systemet gäller framför allt upprätthållandet av uppgifter om medlemmar, föreningar, arbetsgivare och förtroendevalda.

Testerna under vårens lopp gick bra och endast mindre fel uppdagades då. När systemet togs i bruk i juni visade det sig att det inte fungerade tillförlitligt. Systemleverantören Futunio arbetar fortfarande med att få ordning på systemet.

– Det är mycket olyckligt att det uppstod fel i systemet efter ibruktagandet. Bland annat saktar det avsevärt ner på vår medlemsservice och tyvärr får medlemmarna vänta länge på svar. Systemleverantören försöker åtgärda felen så snabbt som möjligt, säger Pasi Pesonen, organisationsdirektör vid OAJ.

Futunio skickade i juli felaktiga medlemsavgiftsfakturor via det nya systemet. Det här resulterade i att många medlemmar kontaktade den redan då överbelastade medlemsservicen.

– Systemfelet har orsakat bekymmer även för medlemmarna. Jag vill tacka medlemmarna för deras tålamod. Vår medlemsservice har också fått många uppmuntrande meddelanden, vilket har gett krafter att rida ut kaoset, säger Katja Tujula, medlemsservicechef vid OAJ.

Reformen är en god miljögärning

I det nya systemet kan medlemmen under Egna uppgifter som finns bakom inloggning, när som helst granska och uppdatera sina medlemsuppgifter, beräkna och betala medlemsavgifter, anmäla sig till OAJ-utbildningar eller söka kontaktuppgifter till förtroendemannen. Medlemmarna har själva efterlyst smidigare system.

Medlemsavgifter kan betalas säkert med mobilcertifiering eller bank-ID ifall det inte är arbetsgivaren som bär upp avgiften direkt från lönen.

Vidare kommer en mängd meddelanden i fortsättningen endast i e-form.

– Medlemmarna har önskat mindre papperspost. Nu minskar pappersmängden vilket är en klimatgärning i sig, säger Tujula.

Systemreformen säkerställer också att kraven i dataskyddsförordningen uppfylls.

Anvisningar:
oaj.fi/omattiedot
Logga in:
omattiedot.oaj.fi

Dela