Lärarna i Svenskfinland får Kulturfondens stora pris

28.05.2021 - 10:52 Nyheter
Illustration

Svenska kulturfondens stora pris på 30 000 euro går till lärarna i Svenskfinland. Priset ges för lärarnas engagemang och de ansträngningar som har gjorts under coronapandemin. Prissumman kommer bland annat att fördelas via FSL:s lokalföreningar.

Svenska kulturfonden konstaterar i ett pressmeddelande att lärarna har uppvisat en exceptionell anpassningsförmåga och ett outtröttligt engagemang för att upprätthålla en högklassig undervisning under coronapandemin:

”De normala rutinerna kring schemaläggning, rumsindelning, planering av undervisningen och kontakt med hemmen har på kort varsel ersatts av specialarrangemang. Lärarnas engagemang i elevernas och studerandenas välmående under coronapandemin har varit stort och samtidigt har deras egen kamp för att orka med arbetet varit påtaglig. Många har suttit hemma vid skärmen eller isolerade i sina klassrum utan det vanliga stödet från kollegerna.”

Svenska kulturfonden tilldelar därför lärarna inom den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen i Svenskfinland årets stora pris på 30 000 euro. Priset skall ses som ett erkännande för alla i skolsamfundet som har bidragit till att hålla den livsviktiga verksamheten flytande, säger man i pressmeddelandet.

Pengarna fördelas via lokalföreningar

Prissumman kommer att fördelas via FSL:s lokala lärarföreningar samt via yrkesskolorna och språköskolorna i Svenskfinland.

För att kunna lyfta sin andel av prissumman måste man senast den 31 augusti 2021 registrera ett organisationskonto i Kulturfondens ansökningssystem. Kulturfonden informerar föreningarna och skolorna om det här.