Lärare inom yrkesutbildningen: Studerandenas tro på sig själva växer genom upplevelser av att lyckas

23.03.2021 - 19:17 Nyheter
Illustration

Yrkesläraren Kimmo Siuruainen säger att engagemanget i arbetet utgår från att man inser hurdant exempel man som lärare utgör för de unga studerandena. Utöver yrkeskunskap krävs det att en lärare är handlingskraftig, förstående och ibland även omtänksam.

Coronaåret har varit mycket utmanande för turistbranschen. Uppsägningar, permitteringar och ständigt minskande turistströmmar. Hur lär man i en sådan situation på ett inspirerande sätt ut turistbranschen till unga människor, när framtidsutsikterna är minst sagt dunkla?

– Situationen är utmanande, men många studerande ser positivt på framtiden. Det är ändå sant att konkurrensen om arbetsplatser kommer att vara hård. Därför anser jag att det faller på mig som lärare att uppmuntra mina studerande till att mångsidigt studera olika ämnen, för att även sysselsättningsmöjligheterna ska vara bättre, säger läraren inom yrkesutbildningen Kimmo Siuruainen.

Kimmo lär blivande producenter av turismtjänster, i vardagligt tal guider, vid Lapplands utbildningssamkommun, dvs. REDU. Han utvidgar sina studerandes arbetsutsikter konkret genom att lära dem till exempel planering och upprätthållande av turismstrukturer. Specialkunskaper kan hjälpa dem att sysselsätta sig även utanför de traditionella turistsäsongerna.

– En guide kan i sin karriär ha nytta av att han eller hon har yrkeskunskap också till exempel att reparera en snöskoter. Min uppgift är att uppmuntra, presentera alternativ och hjälpa de unga att finna sin egen grej.

En yrkeslärare är ett tvåfaldigt proffs

Lärare inom yrkesutbildningen har spetskunskap inom minst två branscher. De behärskar utöver sitt eget substansområde även pedagogiken. Det vill säga hur man väcker de studerandes kunskapstörst.

Kimmo Siuruainen har under sitt yrkesverksamma liv hunnit få erfarenhet och yrkeskunskap inom flera olika branscher. Han utgör ett levande exempel för sina studerande på hur man genom en ständig vilja att lära sig och ett brett intresse kan bygga sig en meningsfull och mångsidig karriär.

Före sitt nuvarande jobb har han bland annat arbetat som skogsbruksingenjör, maskinsnickare och metallarbetare. Lärarerfarenhet har han av arbete bland unga som söker sitt eget utbildningsområde inom handledande VALMA-utbildning, som lärare för ungdoms- och fritidsledare och som lärare inom lantmäteri.

– Utöver arbetet har jag avlagt pedagogiska studier och högre yrkeshögskoleexamen för skogsbruksingenjör och bland annat studerat till vildmarksguide.

Bästa tack för en lärare är att de studerande lyckas

Det bästa med en lärares arbete är enligt Kimmo att se de studerande lyckas. Till exempel när man lär hur en fyrhjuling tryggt körs upp på en släpvagn.

Det kan låta enkelt, men det är många saker som måste beaktas när man lär ut det.

– De studerande är nervösa och bland dem kan det finnas människor i många olika livsskeden; unga nybörjare och vuxna som bytt bransch, varav ingen tidigare ens kört en fyrhjuling. För mig är det viktigt att ge dem en känsla av att lyckas. På så sätt väcks genom små steg modet och tron på den egna förmågan.

En förstående och empatisk förebild

Som lärarens viktigaste egenskaper nämner Kimmo yrkeskunskap och förståelse. Utöver sakkunskap omfattar yrkeskunskapen även handlingskraft och förmåga att behandla alla likvärdigt. Betydelsen av förståelse betonas särskilt i arbetet bland unga.

– Man måste lära sig att se bakom fasaden. De studerande är ofta väldigt unga. Ibland måste man hålla efter dem och till exempel se till att ingen mitt i vintern ger sig ut i skogen i tygskor.

Engagemanget i jobbet utgår hos Kimmo från att man inser vad det krävs för att utgöra ett exempel. Han tror att en viktig del i tillväxtprocessen är att dela med sig av de egna erfarenheterna.

– Det har varit tankeväckande att märka hur unga från olika och ofta även utmanande utgångslägen arbetar sig upp och finner sin plats. Sedan kan man stolt se på hur de blir nya proffs inom sitt yrke och goda skattebetalare.

En uppgift lika stor som framtiden

  • Lärarna och proffsen inom småbarnspedagogiken har ett krävande expertarbete. Bekanta dig med det kunnande som krävs inom olika utbildningsstadier och med vad jobbet kräver här.   
  • Lärarna från småbarnspedagogiken till universiteten värnar i sitt arbete om värden som hela samhällets välfärd bygger på. Bekanta dig med elva historier om engagemang.
  • Bekanta dig med yrkets betydelse och delta i att skapa framtider: tehdääntulevaisuuksia.fi/sv